Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Vratimo trolu 28
Organisation logo

Vratimo trolu 28

O organizaciji

Matični broj:
28300549
Grad:
Beograd
Godina osnivanja:
2020
PIB:
111913373
E-mail:
udruzenje@vratimotrolu28.rs
Šifra delatnosti:
9499
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Teodora Budimir, Davor Stupar, Miloš Vučković

Ciljevi:

#saobraćaj #ekologija #participacija #urbanizam

Primarni cilj:
Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje
Misija organizacije:
Misija Vratimo trolu 28 je zagovaranje ekološkog i efikasnog javnog prevoza u gradu Beogradu. To želimo ostvariti kroz podizanje svesti o značaju i mogućnostima razvoja takvog vida prevoza, kako kod građana, tako i kod donosioca odluka. Insistiramo na učestvovanju građana u donošenju odluka o ovoj važnoj temi.

Naša dugoročna vizija je javni prevoz grada Beograda u kojem saobraćaju isključivo ekološka vozila bez emisije štetnih gasova i u kojem se poštuje pravilna saobraćajna hijerarhija voz - metro - tramvaj - trolejbus - elektrobus. Smatramo da jedino kroz pravilnu strategiju i učešće građana u odlukama grada možemo zajednički izgraditi sistem javnog prevoza koji će zaista biti u interesu građana.
Sekundarni cilj:
Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Najznačajniji uspeh udruženja je povratak trolejbuske linije 28 na ulice Beograda. Ta linija je 78 godina povezivala Zvezdaru, Palilulu i centar grada a bila je ukinuta u periodu od novembra 2019. do jula 2020., kada je nakon osmomesečne borbe udruženja vraćena u redovni saobraćaj.

Finansije

2020

UKUPNI PRIHODI: 8.600,00

Donacije pojedinca: 8.600,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 4.790,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 4.790,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00