Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Kuća Za Nas

Kuća Za Nas

O organizaciji

Skraćeno ime:
Kuća za nas
Matični broj:
28289588
Grad:
/, Ljuberađa
Telefon:
066127505
Godina osnivanja:
2019
PIB:
111722542
E-mail:
kucazanasbabusnica@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Miljana Rančić, Jasmina Petrović, Biljana Dimitrijević
Predsednik/ca UO:
Miljana Rančić
Član UO:
Jasmina Petrović, Biljana Dimitrijević
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Miljana Rančić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
roksanda84@gmail.com

Ciljevi:

osobe sa invaliditetom, žene iz ruralnih sredina, zapošljivost, društveni aktivizam

Primarni cilj:
Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje
Misija organizacije:
Poboljšanje položaja i podsticanje društvenog aktivizma osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina
Polje rada / delatnost organizacije:
Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina
Društveni aktivizam osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina
Sekundarni cilj:
Zapošljivost, Radna pitanja

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Naša organizacija je skoro osnovana, te do sada nije samostalno sprovodila projekte, ali su svi njeni članovi aktivni u civilnom sektoru od 2016. godine, naročito na polju ekonomskog osnaživanja žena sa sela.

Poboljšanje položaja i podsticanje društvenog aktivizma osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina

Ciljna grupa:

Mešovito (molim vas specificirajte)

Lokacija sprovođenja programa: Babušnica

Navedite glavne donatore:

/

Oblast delovanja:

Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Opis programa:

Mi smo novoosnovana grupa”KUĆA ZA NAS” nastala iz potrebe da se promeni položaj osoba sa invaliditetom u opštini Babušnica. Postojanje predrasuda, nedostatak prilagođenih radnih mesta, loš pristup zgradama pojedinih ustanova, nepostojanje adekvatnog prevoza iz udaljenih i nepristupačnih sela, nedostatak razumevanja okoline su ono sa čime se pripadnici ove osetljive grupe bore svakodnevno. Mi imamo želju, volju i ideje kako da to promenimo.Radićemo na unapređenju položaja i povećanju uključenosti u aktivnosti lokalne zajednice osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina, kroz :
- Ekonomsko osnaživanje kroz povećanje njihove zapošljivosti
- Eliminaciju svih oblika nasilja i diskriminacije
- Stvaranje uslova za ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u sve sfere društvenog života
- Promenu svesti okruženja o položaju, pravima i zaštiti osoba s invaliditetom, posebno žena iz ruralnih sredina

Finansije

2019

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2019

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00