Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Element
Organisation logo

Element

O organizaciji

Skraćeno ime:
Element
Matični broj:
17738003
Grad:
Luke Vojvodića, Beograd
Telefon:
0641254122
Godina osnivanja:
2008
PIB:
105761675
E-mail:
besplatansport.com@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih udruženja na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Ime zakonskog zastupnika/ce:
Slobodan Jovanovic
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
bulvaj@gmail.com

Ciljevi:

#sport #element #besplatansport #sportzasve

Primarni cilj:
Rekreacija, Sport, Slobodno vreme, Atletika
Misija organizacije:
Mi smo porodica usmerena ka jednoj ideji – Uključivanju što šireg segmenta društva u sport, rekreaciju i zdrave načine života.
Udruženje građana ELEMENT je nevladina, humanitarna i neprofitna organizacija. Od 2008. godine pomoću portala BesplatanSport.com promovisali smo preko 1000 besplatnih sportskih aktivnosti sa teritorije Republike Srbije, a u saradnji sa sportskim klubovima organizovali preko 500. Našim besplatnim programima tokom 12 godina priključilo se oko 5.000 korisnika.
Polje rada / delatnost organizacije:
Zаštitа, očuvаnje i promocijа zdrаvljа stаnovništvа u celini, ili pojedinih populаcionih grupаcijа ili pojedinih lokаlnih zаjednicа (što sve podrаzumevа termin „JAVNO ZDRAVLJE“, kroz reаlizаciju određenih аktivnosti u okvirima fizičke aktivnosti i sporta.
Sekundarni cilj:
Zdravlje - opšte i rehabilitaciono

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Jedini projekat koji je naše udruženje sprovodilo je izrada i održavanje portala BesplatanSport.com Od osnivanja (2008. godine) pomoću portala promovisali smo preko 1000 besplatnih sportskih aktivnosti sa teritorije Republike Srbije, a u saradnji sa sportskim klubovima organizovali preko 500. Našim besplatnim programima tokom 12 godina priključilo se oko 5.000 korisnika. Posebno smo ponosni na saradnju sa upravom grada Beograda koja nam je izašla u susret i za potrebe organizovanja besplatnih sportskih aktivnosti dodelila lokal na korišćenje.

Portal BesplatanSport.com

Ciljna grupa:

Deca/mladi - opšte

Trajanje u mesecima: 144

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

Početnu fazu projekta finansiralo je Ministarstvo omladine i sporta 2009. godine

Oblast delovanja:

Rekreacija, Sport, Slobodno vreme, Atletika

Opis programa:

Organizacija „ELEMENT“ je pokrenula dugoročni projekat sa ciljem da se javnosti pružaju informacije o svim besplatnim sportsko rekreativnim sadržajima koji postoje u našoj državi, kao i da u saradnji sa zainteresovanim sportskim savezima aktivno učestvujemo u organizovanju istih.
Kako ovakve (besplatne) aktivnosti uveliko postoje (ali ne i medij koji ih sve prikazuje i promoviše) smatramo da bi bilo korisno predstaviti ih na jednom specijalizovanom veb portalu koji bi se dalje reklamirao u medijima. Takođe, akcenat bi bio na aktivnostima „alternativnih“ (kod nas malo popularnih, novih...) ali i svih ostalih sportova kojima je evidento potrebna pomoć u reklamiranju i popularisanju.
Bilo bi to prvi put da se u Srbiji na ovakav način predstave sportski klubovi i organizacije.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Bolja informisanost javnosti o besplatnim sportsko rekreativnim sadržajima
2. Bolja „vidljivost“ ponude besplatnih sportsko rekreativnih sadržaja
3. Veće angažovanje sportskih organizacija (slubova, saveza...) da samostalno organizuju besplatne sportsko rekreativne sadržaje.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Korisnici su bili bolje informisani o besplatnim sadržajima, a organizatori su bili izuzetno zadovoljni jer su mesečne besplatne akcije koje organizuju bile mnogo bolje posećene. Ovo je dalje vodilo i većem broju dece koji je nakon završenog besplatnog perioda nastavljao da trenira pod "komercijalnim uslovima".

Finansije