Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje "OMLADINSKI CENTAR CK13"
Organisation logo

Udruženje "OMLADINSKI CENTAR CK13"

O organizaciji

Skraćeno ime:
CK13
Matični broj:
28046677
Adresa:
Vojvode Bojovića, Novi Sad
Telefon:
+381214737601
Godina osnivanja:
2011
PIB:
107083911
E-mail:
office@ck13.space
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih udruženja na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Ozren Lazić, Višnja Šijačić, Jelena Tipšin
Predsednik/ca UO:
Ozren Lazić
Član UO:
Đorđe Majstorović, Borislav Prodanović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Đorđe Majstorović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
djordje@ck13.org

Ciljevi:

#Aktivizam #Kultura #Umetnost #Politika #Feminizam #Antifašizam

Primarni cilj:
Obrazovanje
Misija organizacije:
Udruženje građana "Omladinski centar CK13" je polivalentni društveno-kulturni centar namenjen podsticanju samoorganizovanja i društvenog angažmana mladih, ali i drugih generacija, organizujući programe i sadržaje iz oblasti kulture, umetnosti i politike, i pružajući prostornu-logističku podršku drugim organizacijama i inicijativima u Novom Sadu, a i šire.

Centar pruža alternativu institucionalnom vakuumu u pogledu razvoja i održivosti nezavisnih i javnih prostora i promoviše vrednosti antifašizma, solidarnosti, ravnopravnosti, altruizma, pluralizma, kritičnosti, samoorganizovanosti, odgovornosti i otvorenosti.
Polje rada / delatnost organizacije:
Omladinski rad, ljudska prava, zaštita životne sredine i dobrobiti životinja,
kultura i umetnost
Sekundarni cilj:
Razvoj mladih

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Učešće u inicijativi "Ne damo Livadicu!"
- Tribinski i seminarski program "Svakodnevno je političko"
- Organizacija regionalnog "Festivala samoorganizovanja"
- Organizacija regionalnih konferencija "Specijalni rat" i "O čemu i zašto brinemo?"
- Pokretanje Kuhinje solidarnosti NS

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Svakodnevno je političko

Ciljna grupa:

Svi građani

Trajanje u mesecima: 3 godine

Lokacija sprovođenja programa: Grad Novi Sad

Navedite glavne donatore:

National Endowment for Democracy (NED); Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Oblast delovanja:

Ljudska prava

Opis programa:

Cilj projekta “Svakodnevno je političko” je obezbeđivanje javnog prostora za istrajnu aktualizaciju društvenih problema kroz komplementarne programe javne reči (javne tribine “Svakodnevno je političko”), neformalnog obrazovanja (“Seminar alternativnih politika”) i regionalnog “Festivala samoorganizovanja”, koji predstavljaju direktan kritički i aktivistički odgovor na aktuelna politički pregnantna dešavanja u Srbiji koje karakteriše latentni ili manifestni ekstremizam.

Kritička premisa projekta je da su nasilje i ekstremizam silom trajnih posledica konfliktne prošlosti ostali duboko ugrađeni u strukturu svakodnevice građana Srbije, dok je sama svakodnevica suštinski depolitizovana, u smislu da se o društvenoj stvarnosti ne misli kritički i analitički već nekritički i predrasudno. Nasilje danas čak biva normalizovano u zvaničnom političkom diskursu Srbije i u dominantnoj medijskoj predstavi gde je njegova pojava vulgarizovana u oblik društvenog i političkog spektakla. Pri takvom stanju stvari, razni ekstremizmi postaju „operativni“ kao oblici zadovoljenja potreba i interesa određenih pojedinaca i grupa. Mladi u tom kontekstu predstavljaju najkritičniju kategoriju društva budući da se kroz njihova opredeljenja i prakse najčvršće i najtrajnije reprodukuje struktura svakodnevice.

Projekat “Svakodnevno je političko” nastoji da na ovakvo stanje odgovori programom kontinuirane repolitizacije i demokratizacije društvene svakodnevice u smeru izgradnje istrajne alternative svakodnevici impregniranoj nasiljem i ekstremizmom.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- Podizanje svesti u javnosti i politička artikulacija o bitnim društvenim pitanjima
- Osnaženi mladi ljudi kroz neformanu edukaciju serijalom seminara alternativnih politika
- Štampano izdanje "Glasilo CK13"

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Korisnici su zahvaljujući ovom programu informisani, međusobno se umrežavaju i započinju saradnje u ovom polju delovanja.

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 16.022.001,00

Donacije pojedinca: 370.277,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 2.321.490,50

Donacije stranih fondacija/udruženja: 8.749.827,50

Donacije stranih vlada: 1.388.910,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 1.695.496,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 1.496.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 408.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 11.279.000,00

Donacije: 7.675.000,00

Prihodi od članarina: 1.094.000,00

Prihodi od usluga: 2.510.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 14.000,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 8.762.000,00

Donacije: 6.499.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 2.263.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 38.000,00

2016