Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Merhamet Sandžak
Organisation logo

Merhamet Sandžak

O organizaciji

Skraćeno ime:
MHD "Merhamet-Sandžak"
Matični broj:
06255736
Adresa:
Kragujevačka 12, Novi Pazar
Telefon:
020331960
Godina osnivanja:
1991
PIB:
100743394
E-mail:
merhamet@verat.net
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Mahmut Mumdžić, Sabaheta Ikić, Ramo Ramović
Predsednik/ca UO:
Jasmina Nušević
Član UO:
Almir Ćosović, Albina Ujkanović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Ismet Suljović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
ismetsuljovic@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Ajša Bahović Latifović
E-mail kontakt osobe:
ajsabahoviclatifovic@gmail.com

Ciljevi:

humanitarni rad; socijalna inkluzija; osnaživanje marginalizovanih grupa; edukacija; unapređivanje zajednice

Primarni cilj:
Obrazovanje
Misija organizacije:
- Poboljšanje kvaliteta života marginalizovanih grupa u urbanim i ruralnim područjima kroz edukaciju za razvoj navika i veština i otvaranje mogućnosti za izražavanje individualnih potencijala
- Organizovanje i pružanje humanitarne pomoći i podrške socijalno ugroženim grupama s akcentom na žene i jednoroditeljske porodice
- Doprinos društvenom razvoju kroz zagovaranje i poboljšanje ženskih prava
- Jačanje ljudskih resursa i kapaciteta udruženja uz posebnu podršku različitim oblicima formalnog i neformalnog obrazovanja
- Poboljšanje zapošljavanja, ekonomsko osnaživanje i razvoj industrije i društva
Polje rada / delatnost organizacije:
Merhamet se više od 30 godina bavi humanitarnim radom koji je svoj put od direktne humanitarne podrške pretvorio u rad na razvojnim projektima socijalno inkluzivnog karaktera koji podrazumevaju poboljšanje uslova života marginalizovanih grupa u zajednici.
Sekundarni cilj:
Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Poboljšan kvaliteta života povratnika po sporazumu o readmisiji, Roma i IRL kroz edukaciju za razvoj navika i veština i otvaranje mogućnosti za izražavanje individualnih potencijala (više od 50 obuka na teme digitalne kompetencije, zdravstveno-higijenski treninzi, prevencija maloletničkih brakova, obuke za samozapošljavanje i zapošljavanje kod poznatog poslodavca, mentorstva za pisanje biznis planova, prekvalifikacije i dokvalifikacije)
- Organizovanje i pružanje humanitarne pomoći i podrške socijalno ugroženim grupama s akcentom na žene i jednoroditeljske porodice (mesečna podela 100 humanitarnih paketa ugroženim porodicama sa teritorije Novog Pazara, Tutina, Sjenice)
- Doprinos društvenom razvoju kroz zagovaranje ravnomernog razvoja - jačanje ruralnih zajednica kroz agrikulturne programe (podela 6 grantova u vrednosti od 3000 evra sa PDV-om malinarima)
- Oko 1900 dece koji dolaze iz povratničkih porodica osnaženo kroz psihosocijalne radionice koje su bile kreativnog i obrazovnog karaktera, kao dopuna školskom gradivu i njihovoj potpunoj reintegraciji u društvo

Preporuka donatora ili korisnika
Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

„Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika“

Ciljna grupa:

Građanski sektor

Trajanje u mesecima: 24 meseca

Godišnji budžet: 42.271.643,00

Lokacija sprovođenja programa: Novi Pazar

Navedite glavne donatore:

Evropska Unija, SKGO, Delgacije EU u Srbiji, GIZ, BMZ, ADA, SwissPro, UNOPS, USAID

Oblast delovanja:

Obrazovanje

Opis programa:

Projekat „Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika“ imao je za cilj da pruži direktan i koherentan odgovor na nerešene stambene i ekonomske potrebe interno raseljenih lica i povratnika na osnovu Sporazuma o readmisiji i predstavlja direktan odgovor na migrantsku krizu 2016-2020.
Akcija se sastojala iz dve komponente: stambeno rešenje za raseljena lica i povratnike obezbeđivanjem paketa građevinskog materijala i montažnih kuća, a druga komponenta je obuhvatala grantove za samozapošljavanje za interno raseljena lica i povratnike.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

-Izgradnjom montažnih kuća za 8 korisničkih porodica obezbeđena su trajna stambena rešenja;
- Obezbeđeno trajno stambeno rešenje za 9 korisničkih porodica kroz podelu paketa građevinskog materijala;
• 14 korisnika je dobilo grant za ostvarivanje prihoda za podršku u start-up biznisu

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Ovo je samo jedan u nizu programa koje Merhamet sprovodi, a koji su usmereni ka osnaživanju ranjivih grupa u zajednici. Kroz program, korisnici su rešili svoja stambena pitanja i dobili mogućnost za zapošljavanje, te time osigurali svoj budući životni standard.

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 19.955.000,00

Donacije pojedinca: 1.000,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 9.454.000,00

Donacije stranih vlada: 10.500.000,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 16.680.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 300.000,00

Troškovi kancelarije: 850.000,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 4.196.000,00

Donacije: 4.196.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 5.000,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 6.661.000,00

Donacije: 6.661.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 78.000,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 2.953.000,00

Donacije: 2.953.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014