Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Oblakoder
Organisation logo

Oblakoder

O organizaciji

Skraćeno ime:
Obl
Matični broj:
28272880
Adresa:
Carigradska, Beograd
Telefon:
+381631306302
Godina osnivanja:
2019
PIB:
111262236
E-mail:
oblakodermagazin@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Marina Zec, Sara Arsenović, Mihajlo Andrić
Predsednik/ca UO:
Marina Zec
Član UO:
Sara Arsenović, Mihajlo Andrić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Marina Zec
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
marinazecpress@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Marina Zec
E-mail kontakt osobe:
oblakodermagazin@gmail.com

Ciljevi:

#mediji #informisanje #edukacija #kultura #zabava

Primarni cilj:
Kultura i umetnost
Misija organizacije:
Kvalitetan sadržaj za mlade u vidu savremenih formi novinarstva
Polje rada / delatnost organizacije:
Oblakoder magazin je namenjen mladima, čiji je osnovni cilj da edukuje, informiše i osnaži mlade u njihovom delovanju, aktivizmu i kulturnom radu, ali i da postavlja relevantna pitanja, analizira svakodnevicu i društvene fenomene koji utiču na život mladih. Oblakoder posebnu pažnju poklanja kulturnoj sceni i promociji neafimisanih mladih umetnika i autora.
Sekundarni cilj:
Razvoj mladih

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Za poslednje 3 godine, koliko Oblakoder i postoji, kao najznačajnije rezultate koje je organizacija postigla, ističemo sledeće:
1. Oblakoder je prepoznat kao relevantni medij kome se veruje i cenjen među čitaocima i drugim medijima.
2. Oblakoder je formirao zajednicu koja revnosno prati sve aktivnosti koje Oblakoder sprovodi i pruža podršku u svemu što Oblakoder radi, i ta zajednica raste iz dana u dan.
3. Oblakoder iza sebe ima objavljen prvi broj časopisa na 200 strana bez reklama sa sadržajem koji interesuje mlade, a koji su kreirali mladi novinari i novinarke koji čine redakciju Oblakodera.
4. Oblakoder je među prvim medijima u Srbiji koji nudi i inkluzivan sadržaj - određeni tekstovi mogu da se preslušavaju i imaju svoje audio verzije, dok video - reportaže sadrže titl.
5. Oblakoder je od volonterske organizacije postao neprofitna organizacija.

Anti - fejk - program osnaživanja mladih u oblasti medijske i informacione pismenosti

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 6 meseci

Godišnji budžet: 2.773.975,00

Lokacija sprovođenja programa: Bački Petrovac, Gornji Milanovac, Grad Beograd, Ivanjica, Lapovo, Sokobanja

Navedite glavne donatore:

Beogradska otvorena škola

Oblast delovanja:

Mladi

Opis programa:

Kroz Anti - fejk projekat, Oblakoder je, u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, kao cilj ovog programa postavio osnaživanje mladih da se samostalno snalaze i orijentišu u medijskom i digitalnom prostoru kroz jačanje znanja i veština u oblasti medijske i informacione pismenosti. Kako bi edukovanje mladih o lažnim vestima i pravu na informisanost bilo uspešno, Oblakoder je ponudio više kvalitetnog medijskog sadržaja na temu medijske i informacione pismenosti koji je prilagođen mladima i dopire do njih, a organizovane su i radionice u Beogradu, Sokobanji, Ivanjici, Lapovu, Bačkom Petrovcu i Gornjem Milanovcu na temu lažnih vesti. Uspeh ovog programa je vidljiv i meri se u interakciji sa publikom jer nam se mladi javljaju i obaveštavaju nas kada primete lažnu vest, a tekstovi o lažnim vestima koji se nalaze na sajtu Oblakodera su dosta čitani. Kako je ovaj projekat i dalje u toku, na samom kraju će Oblakoder objaviti i izveštaj o znanju mladih o lažnim vestima i medijskoj pismenosti, koji će biti dostupan i koristan drugim organizacijama i institucijama koje se bave mladima.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Kao tri glavna konkretna rezultata programa, izdvajamo:

1. Obučavanje 50 mladih ljudi iz pet manjih opština u Srbiji o pravu na informisanost, koji nemaju pristup ovakvim direktnim sadržajima, jer nema infrastrukture na lokalu koja bi podržala njihovo jačanje kapaciteta i 10 mladih ljudi iz Beograda

2. Uvećano opšte znanje preko 1000 mladih ljudi iz cele Srbije kroz edukativne medijske sadržaje na sajtu Oblakoder magazina

3. Kreiranje izveštaja o znanju mladih o medijskoj i informacionoj pismenosti i o pravu na informisanost mladih

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Mladi u Srbiji najviše informišu putem društvenih mreža i informativnih portala i veliki deo dana, pogotovo svog slobodnog vremena, provode konzumirajući sadržaje koji su im dostupni putem telefona. Upravo u internet prostoru, na portalima i društvenim mrežama, veliki problem predstavljaju prikriveni reklamni sadržaji, lažne vesti i manipulativne medijske tehnike, koje mladi sada veštije prepoznaju jer su kroz Anti - fejk program stekli određena znanja i veštine. Kreiranjem lažne vesti koju je plasirao upravo Oblakoder, skrenuli smo pažnju mladima da treba uvek sa oprezom da pristupaju medijskim sadržajima, čak kada ti sadržaji do njih dolaze putem medija kome veruju. Mladi su sada informisaniji i imaju veća znanja iz oblasti medijske pismenosti i obraćaju se Oblakoderu putem društvenih mreža Oblakoderu kada primete lažnu vest, čime učestvuju u sprečavaju njihovog širenja.

Finansije: