Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Somborske šnajderke
Organisation logo

Somborske šnajderke

O organizaciji

Matični broj:
28304137
Adresa:
Josifa Pancica 3/6, Sombor
Telefon:
0695546671
Godina osnivanja:
2020
PIB:
112025520
E-mail:
info@somborske.org.rs
Šifra delatnosti:
1392
Naziv delatnosti:
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Tamara Rudić, Aleksandra Maksimović, Dejan Mitić
Predsednik/ca UO:
Tamara Rudić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Tamara Rudić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
info@somborske.org.rs
Ime kontakt osobe:
Tamara Rudić
E-mail kontakt osobe:
info@somborske.org.rs

Ciljevi:

ekonomsko osnaživanje, žrtve nasilja, rodna ravnopravnost

Primarni cilj:
Socijalna zaštita
Misija organizacije:
Psiho-socijalna, pravna i ekonomska integracija žene i dece žrtava porodičnog nasilja i drugih ranjivih društvenih kategorija, njihova emancipacija i osnaživanje kroz socijalno preduzetništvo.
Polje rada / delatnost organizacije:
Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja po izlasku iz sigurnih kuća i sistemske podrške kroz praktične obuke u krojenju i šivenju,
Sekundarni cilj:
Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Programa podrške samostalnom stanovanju;
- Program mentorstva;
- izrada ženskih spavaćica Amelia femme
- izrada lutaka u srpskoj nardonoj nošnji Viktorija
- modna revija "REBORN"

Obuka žena u krojenju i šivenju

Ciljna grupa:

Žene

Trajanje u mesecima: 0,5 meseci

Godišnji budžet: 175.716,13

Lokacija sprovođenja programa: Sombor

Navedite glavne donatore:

FOND NJKV Princeza Katarina, 28.jun, Rotari klub, LIDL

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Opis programa:

Dvonedeljni kurs šivenja i krojenja

Cilj Programa: Praktično osposobljavanje 5 žena za bezbedno rukovanje i upotrebu mašina za šivenje, izradu jednostavnijih proizvoda od tekstila i uključivanje u rad “Somborskih šnajderki”.

Ciljna grupa: 5 žena žrtava porodičnog nasilja koje su prošle selekciju i izabrane od strane tročlane

Trajanje obuke: 2 nedelje

Realizatori obuke: 2 mentorke sa tromesečnom volonterskom praksom

Metodologija: praktična obuka na opremi koju koriste “Somborske šnajderke”, upoznavanje sa različitim materijalima, načinima krojenja i šivenja.

1.FAZA
RAD NA MAŠINAMA
• Upoznavanje sa mašinom
• Menjanje konca i igle
• Pokretanje mašine u rad
• Vežbanje šivenja na krpicama

2.FAZA
RAD SA MATERIJALOM I KROJENJE
• Upoznavanje materijala (kvalitet materijala, vrsta materijala, elastičnost materijala, debljina materijala..)
• Krojenje materijala (šta je dužina materijala, širina..)

Tri glavna konkretna rezultata programa:

7 žena je steklo osnovna znanja u šivenju i krojenju, 5 žena se obučilo u naprednom nivou , 3 se zaposlilo u tekstilnoj fabrici, 2 su započele samostalno svoje krojačke radionice i 4 posle obuka su nastavile saradnju sa Somborskim šnajderkama.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Radeći u okviru Somborskih šnajderki, žene osećaju da stvaraju nešto što ima trajnu vrednost, da su korisne i da napreduju lično i profesionalno. Mi ih ohrabrujemo da budu slobodne i imaju slobodu izbora. Samo ekonomski samostalna žena spremna je da izabere život bez nasilja.
U Somborskim šnajderkama i životima žena promenilo se to što im se vratilo samopouzdanje i vera u sebe, što osećaju da to što stvaraju ima trajnu vrednost, da su korisne i aktivne članice društva, da napreduju i lično i profesionalno. Ovako fokusirane na rad, samostalno gradimo svoj život. Veliki broj žena je i dospeo u položaj žrtve jer je ekonomski zavisio od nasilnika. Izlaz je u radu i stvaranju, a kroz rad se stiče samopouzdanje i mesto u društvu.

Program podrške samostalnom stanovanju

Ciljna grupa:

Žene

Trajanje u mesecima: 12 meseci

Lokacija sprovođenja programa: Sombor

Navedite glavne donatore:

Fond NJKV Princeza Katarina, 28.jun, Rotari klub

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Opis programa:

Osnovni cilj Programa je da pruži materijalnu i nematerijalnu vaninstitucionalnu podršku ženama i deci, žrtvama porodičnog nasilja, po izlasku iz sigurne kuće, kao i nakon prestanka institucionalne podrške.
OPIS PROGRAMA
Program podrške samostalnom stanovanju posvećen je olakšavanju uslova za samostalni život žena i dece žrtava porodičnog nasilja van domašaja nasilnika. Program podrške dizajniran je na osnovu uočenih potreba žena i dece i realizuje se u kategorijama:
1.2.2. Adaptacija stambenog prostora obuhvata prihvatljive troškove (nabavka građevinskog materijala i građevinski radovi manjeg obima za koje nije potrebna građevinska dozvola). Dozvoljene aktivnosti su: zamena prozora, podova, instalacija, sanitarija u kupatilu, krečenje i drugi unutrašnji radovi od značaja za kvalitetno stanovanje;
1.2.3. Opremanje stambenog prostora obuhvata prihvatljive troškove poput nabavke veš mašine, šporeta, usisivača i slične opreme za kuću;
1.2.4. Troškovi stanovanja obuhvataju plaćanje osnovnih komunalnih troškova (voda , kanalizacija, smeće), grejanje, nabavka ogreva, telefon, zajednički troškovi i sl;
1.2.5. Obrazovanje dece obuhvata troškove koji se mogu dovesti u vezu sa nesmetanim praćenjem nastave za decu, počev od nabavke udžbenika, pomoćnih nastavnih sredstava, rančeva, obuće i odeće za decu, sportske ili druge opreme za vannastavne aktivnosti, nabavka televizora i kompjutera za realizaciju nastave, plaćanje članarine u sportskim klubovima, dodatnih časova i sl.
1.2.6. Nabavka prehrambenih i sanitarnih potrepština obuhvata plaćanje hrane i sredstava za ličnu higijenu i higijenu domaćinstva neophodnih za svakodnevno funkcionisanje žena i dece.
1.2.7. Zdravstvena briga podrazumeva nabavku lekova i pomoćnih sredstava, posebno za hronične bolesnike, plaćanje troškova analiza i lekarskih pregleda, boravak u banjskim lečilištima i slično..

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Podršku samostalnom stanovanju dobilo je 8 žena.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Svojim vaninstitucionalnim servisima nudimo alternativnu podršku žrtvama koje su bez kvalifikacija, nezaposlene i pritom se bore da započnu život sa decom van domašaja nasilnika. Posebnu pažnju posvećujemo ženama sa više dece i povratnicama na servis sigurnih kuća kao višestruko ugroženoj grupi žrtava. Svojim uslugama nastojimo da smanjimo procenat žena koje se vraćaju nasilniku ili su zarobljene u institucijama koje im pružaju neadekvatnu podršku. Naše vaninstitucionalne usluge su koncipirane na osnovu prakse i iskustva žena žrtava nasilja, članica udruženja i korisnica naših usluga. Kao socijalne preduzetnice i praktičarke, insistiramo na sticanju radnih navika i kompetencija žena u čemu im pružamo podršku preko naših mentorki a kasnije i kroz saradnju sa nama. Iskustveno smo napravile Program podrške samostalnom stanovanju kako bismo im pomogle u teškim životnim situacijama koje sistem ne prepoznaje. To podrazumeva plaćanje hrane, komunalnih troškova, kupovinu bele tehnike, izvođenje manjih građevinskih radova u okviru domaćinstva, plaćanje vozačkog ispita, školovanje i obrazovanje dece..Ohrabrujemo ih za život bez nasilja i uključujemo u našu porodicu vrednih žena. Socijalna priča iza naših proizvoda nije dovoljna da sama po sebi obezbedi tržište. Tržište je front na kome se zajedno borimo da obezbedimo svoje mesto proizvodnjom većih serija i kvalitetnih proizvoda, sa konkurentnom cenom, uslovima plaćanja i rokovima isporuke.
Svojim radom nastojimo da doprinesemo kvalitetnoj ekonomskoj integraciji žena i dece žrtava porodičnog i partnerskog nasilja a time i smanjenju broja povratnica nasilniku i povratnica u institucionalnu socijalnu uslugu.

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 410.292,40

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 410.292,36

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00