Transparentne organizacije > Otvorene knjige >

O organizaciji

Matični broj:
28324537
Telefon:
0616607543
Godina osnivanja:
2021
E-mail:
romaniasvin@gmail.com
Forma registracije:
udruženje

Ljudi

Ime zakonskog zastupnika/ce:
Alma Kajtazi

Ciljevi:

Primarni cilj:
Nauka i istraživanje

Programi:

Finansije: