Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje Tahles
Organisation logo

Udruženje Tahles

O organizaciji

Skraćeno ime:
UGT
Matični broj:
28340524
Grad:
Vladimira Nazora 10, Mala Bosna, Subotica
Telefon:
0646464213
Godina osnivanja:
2022
PIB:
112962266
E-mail:
udruzenjetahles@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi uclanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Dragana Marinović, Jelena Poljaković
Predsednik/ca UO:
Dragana Marinović
Član UO:
Jelena Poljaković, Sandra Tikvicki
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Dragana Marinović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
udruzenjetahles@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Dragana Marinović
E-mail kontakt osobe:
udruzenjetahles@gmail.com

Ciljevi:

#ruralnasredina #zivotnaselu #mladinaselu #decanaselu #kultura #manifestacije

Primarni cilj:
Umetnost, kultura i humanistika
Misija organizacije:
Podizanje svesti građana, posebno mladih i dece, o značaju koncepta održivog razvoja u ruralnom području.
Polje rada / delatnost organizacije:
Pre otvaranja udruženja Tahles u Maloj Bosni su se održavale dve aktivnosti na godišnjem nivou. Novom organizacijom i preraspodelom dužnosti svedočili smo fantastičnom odzivu stanovništva, koji su nam svojim postupkom stavili do znanja da podržavaju rad Udruženja, i da cene naš trud i zalaganje, sa neizmernom voljom i željom da Mala Bosna ponovo zaživi .
Ciljevi Udruženja su: kultura, čuvanja i zaštite životne sredine, deca i mladi, sport, organska proizvodnja, poljoprivreda, ekonomsko osnaživanje seoskih žena, kreativna industrija, socijalne i humanitarne akcije, marginalizovane grupe, kulturne manifestacije i sajmovi, ruralni turizam, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja.
Sekundarni cilj:
Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Osnivanje dečije dramske sekcije - April 2022
Osnivanje dečije fudbalske sekcije - Maj 2022
Osnivanje dečije sekcije engleskog jezika - Maj 2022
Organizacija procesa reciklažnog otpada
Povezivanje i komunikacija sa sitnim proizvođačima Male Bosne
Veče društvenih igara
Prikazivanje filmskih projekcija - amatersko seoski bioskop
Pozorična predstava Ča Grgina huncutarija - 06.05.2022
Prikupljanje polovne garderobe za socijalno ugrožene - 15.05.2022.
Manifestacija Palačinka dan - 25.06.2022.

Dečija dramska sekcija Tahles

Ciljna grupa:

Deca/mladi - talentovani

Oblast delovanja:

Umetnost, kultura i humanistika

Opis programa:

Pre otvaranja udruženja Tahles, u Maloj Bosni su se održavale dve aktivnosti na godišnjem nivou. Novom organizacijom i preraspodelom dužnosti svedočili smo fantastičnom odzivu stanovništva, koji su nam svojim postupkom stavili do znanja da podržavaju rad Udruženja, i da cene naš trud i zalaganje, sa neizmernom voljom i željom da Mala Bosna ponovo zaživi . Najviše smo ponosni na dečiju dramsku sekciju Tahles koja broji 25 članova, od 6 do 14 godina. Sekcija je zbog veliko broja dece podeljena u dve grupe, stariju i mlađu. Konačno, Mala Bosna može da predstavi svoju talentovanu decu koja su spremna da glume na raznim festivalima, manifestacijama i takmičenjima.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

U program dramske sekcije uključeno je 25 dece
Socijalizacija, javni nastup, savladavanje treme
Doprinos aktivnog zabavljanja dece na selu

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Isticanje talentovane dece koja doprinose opšte kulturno dobro sebi i svojim sugrađanima kroz predstavljanje zabavnih dramskih dela i skečeva.

Sitni proizvođači Male Bosne

Ciljna grupa:

Stanovnici (građani) – određene lokalne zajednice

Oblast delovanja:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Opis programa:

Meštani Male Bosne predstavljaju svoje radove/proizvode/predmete radi ostvarivanja komunikacije i učešća u aktivnostima koje će biti date u određenom vremenu. One će biti namenjene unapređenju rada i razvoja lokalne zajednice.
Radovi/proizvodi/predmeti mogu biti: autentični, kulturološki, istorijski, prirodni, originalni, prehrambeni...

Kategorije:

1. Tradicionalni radovi - ručno izrađeni predmeti koji sadrže prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala i odraz tradicije. Takođe, koji sadrže tradicionalne tehnike, motive, i modni dizajn.
2. Savremeni radovi (suveniri) - majice, kape, bedževi, privesci, magneti,igračke, multimedije, torbe, cegeri, dekupaž i sl.,
3 - Umetnički radovi - slike, unikatni nakit, predmeti originalog dizajna, predmeti obeleženi personalnim pečatom proizvođača,
4 - Prehrambeni proizvodi - jestivog ili dekorativnog karaktera npr. sušeno voće, domaći pekmezi, rakija, sir, vino, medenjaci,...
5 - Domaća radinost - testenina (krpice, rezanci, tarana...), štrudle, pogače, pite, kiflice, sitni kolači...

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Aktiviranje i učestvovanje na raznim manifestacijama, radionicama i tribinama.
Predstavljanje veština izrade i znanja pojedinaca u određenim poljima delatnosti

Amatersko seoski bioskop

Ciljna grupa:

Stanovnici (građani)– Opšta populacija

Oblast delovanja:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Opis programa:

Udruženje vrši delatnosti koje doprinose razvoju kinematografije i to:
• obrazovanje i širenje filmske kulture,
• unapređenje autorskog, teorijskog i kritičkog odnosa prema kinematografiji,
• prikupljanje, restauracija, čuvanje i popularisanje filmskih i drugih audio-vizuelnih dela.

Želeli smo da kroz amatersko seoski bioskop omogućimo Maloj Bosni kulturno uzdizanje uz kvalitetnu kinematografiju, ali i da stvorimo novo mesto okupljanja, mesto ljubitelja filmova i druženja.
Koncept bioskopa je takav da građanima kroz zabavnu i ležernu atmosferu omogući da pogledaju najraznovrsnije žanrove kinematografije, ali i dobre filmove kakve danas sve ređe srećemo u običnim bioskopima. Efekat koji želimo da postignemo je inspirisanje stanovništva da sami prošire svoja interesovanja, ne samo prema kinematografiji, već i kulturi zemalja iz kojih filmovi potiču.

Celokupan program projekta je u potpunosti besplatan, i namenjen je široj populaciji.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Cilj ASBT je da oplemeni slobodno vreme meštana Male Bosne i da im ponudi drugačiji filmski repertoar.
Želimo da ukažemo na činjenicu da je potrebno revitalizovati urbanu kulturu, kako bi stanovništvo imalo prostora za međusobnu interakciju koja, kao takva, može doprineti socijalnom ozdravljenju i smanjenju opšte apatije u društvu.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Edukacija, druženje, zabava, prelepo iskorišteno slobodno vreme,...

Finansije

2022

UKUPNI PRIHODI: 60.860,00

Donacije pojedinca: 45.860,00

Donacije kompanije: 10.000,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 5.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00