Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Eko-infiniti
Organisation logo

Eko-infiniti

O organizaciji

Matični broj:
28298650
Adresa:
Bulevar Zorana Đinđića bb, Sjenica
Telefon:
0630290521
Godina osnivanja:
2020
PIB:
111880177
E-mail:
4ecoinfinity@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Emin Pećanin
Član UO:
Jasmin Bajrović, Sabahudin Abdagić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Emin Pećanin
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
emin.sjenica@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Emin Pećanin
E-mail kontakt osobe:
emin.sjenica@gmail.com

Ciljevi:

#mladi, #razvojmladih, #obrazovanje, #ekologija, #zdravlje, #čistereke

Primarni cilj:
Mladi
Misija organizacije:
- Rad sa mladima, njihova afirmacija i ukljucivanje u donosenje odluka
- Promocija humanitarnog i volonterskog rada
- Unapredivanje zastite Zivotne sredine (rad u oblasti ekologije)
- Rad na poboljanju obrazovnog sistema na lokalnom i nacionalnom nivou
- Rad na jacanju socijalne kohezije u lokalnoj zajednici
- Rad na unapredenju uslova za bavljenje sportom
- Rad a unapredenju turistickih atrakcija lokalne zajednice
Polje rada / delatnost organizacije:
Rad sa mladima, humanitarni i volonterski rad, obrazovanje, sport, turizam, ekologija

Programi:

Grad za mlade, mladi za grad

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 5 meseci

Godišnji budžet: 300.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Sjenica

Navedite glavne donatore:

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Oblast delovanja:

Mladi

Opis programa:

Mladi, generalno, kao starosna populacija, nailaze na brojne probleme u našoj opštini. Najvećim delom su to deca iz seoskih područja, koji su uskraćeni za kvalitetnu nastavu, mogućnost rada i prosperiteta u sportu i kulturi. Na iste probleme nailaze i mladi iz gradskog područja. Ne postoji adekvatan mehanizam za pomoć pri profesionalnoj orijentaciji omladine, tako da većina nailazi na problem nakon završetka srednje škole, u kojem pravcu nastaviti svoje obrazovanje, i da li nastaviti. Tom problemu doprinosi i činjenica nedovoljnog teorijskog znanja mladih o samoinicijativnom pokretanju biznisa (pisanje biznis-plana, učestvovanje na radionicama i obukama za određenu delatnost, stručno obrazovanje za određenu oblast rada – na našem području konkretno poljoprivreda, prehrambena industrija i zanatstvo).

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1) Prikupljeni podaci o broju mladih ljudi i njihovim kontaktima iz gradskog područja i 27 mesnih zajednica
2) Anketirani svi mladi ljudi čiji su kontakti prikupljeni tokom prve aktivnosti
3) Mladi učestvuju na radionicama i obuci o pokretanju biznisa, mogućnostima pokretanja, poslovnom planu i metodama održivosti

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Glavni cilj projekta je definisati i pokrenuti mehanizam za jasno i precizno usmeravanje mladih ka njihovom daljem obrazovanju (formalnom i neformalnom), konkretno nakon završetka srednje škole, pomoću organizacije Festivala mladih Sjenica 2022, gde će mladi ljudi imati priliku da iskažu svoje potrebe i interesovanja, putem kulturnih i sportskih aktivnosti.

Sjenica 2020

Ciljna grupa:

Svi građani

Trajanje u mesecima: 7 meseci

Godišnji budžet: 500.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Sjenica

Navedite glavne donatore:

British council

Oblast delovanja:

Životna sredina i klimatske promene

Opis programa:

Građani, prvobitno najmlađi deo građana, će biti uključeni u izradu i realizaciju naših aktivnosti, i to tokom edukativnih seminara, zatim tokom zajedničke volonterske ekološke akcije sađenja, a na kraju će imati priliku da prisustvuju i iskažu svoje stavove na Konferenciji “Sjenica 2020”, i samim tim doprinesu razvoju građanskog aktivizma i unapređenju stanja lokalne zajednice.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. 235 učenika iz 2 osnovne i 2 srednje škole iz Sjenice proširilo svoja znanja iz oblasti ekologije, i praktično ih primenilo tokom realizacije ekoloških akcija u lokalnoj zajednici
2. Pokrenuta tema o uređenju sistema skupljanja otpadaka u lokalnoj zajednici
3. Zasađeno 50 sadnica indijskog jorgovana u lokalnom parku

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Mobilizacija građana i lokalnih institucija u Sjenici, posebno mladih, da uzmu aktivnu ulogu u rešavanju ekoloških problema kroz realizaciju akcija sadnje drveća, edukativnih seminara i realizaciju konferencije

Finansije: