Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Zadrugarstvo
Organisation logo

Zadrugarstvo

O organizaciji

Skraćeno ime:
Zadrugarstvo
Matični broj:
28334885
Adresa:
Šantićeva 18, Kragujevac
Telefon:
+381642171874
Godina osnivanja:
2021
PIB:
112832878
E-mail:
udruzenje.zadrugarstvo@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Tamara Popović, Ljiljana Popović, Nenad Atanacković
Predsednik/ca UO:
Tamara Popović
Član UO:
Ljiljana Popović, Milan Maksimović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Tamara Popović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
tama.popovic@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Tamara Popović
E-mail kontakt osobe:
udruzenje.zadrugarstvo@gmail.com

Ciljevi:

socijalna zaštita, zapošljavanje

Primarni cilj:
Socijalna zaštita
Misija organizacije:
Misija udruženja je pružanje podrške i uključivanja u programe rada osoba sa teškoćama u razvoju na teritoriji grada Kragujevca.
Polje rada / delatnost organizacije:
Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalne zaštite, edukacije i integracije lica sa intelektualnim poteškoćama i drugim pervazivnim poremećajima svih dobi.
Sekundarni cilj:
Zapošljivost, Radna pitanja

Programi:

Finansije: