Transparentne organizacije > Otvorene knjige > TELOK
Organisation logo

TELOK

O organizaciji

Skraćeno ime:
TELOK
Matični broj:
28320558
Grad:
Lepenički bulevar 3/46, Kragujevac
Telefon:
0677373111
Godina osnivanja:
2021
PIB:
112413955
E-mail:
udruzenje@telok.org.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Stefan Milivojević, Violeta Šarenac, Danica Konatar
Predsednik/ca UO:
Stefan Milivojević
Član UO:
Violeta Šarenac, Evgenija Jeremić, Dragana Dimić, Bojana Stanković, Stefana Danilović, Lazar Živadinović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Stefan Milivojevic
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
stefan@telok.org.rs
Ime kontakt osobe:
Stefan Milivojevic
E-mail kontakt osobe:
stefan@telok.org.rs

Ciljevi:

Umetnost, Kultura, Obrazovanje,

Primarni cilj:
Umetnost, kultura i humanistika
Misija organizacije:
Udruženje TELOK, osnovano 2021. godine, je nevladina neprofitna organizacija sa širokom spektrom ciljeva i delovanja iz oblasti kulture, umetnosti, obrazovanja i humanitarnog rada.

Aktivnosti Udruženja TELOK započele su otvaranjem prvog ciklusa besplatnih konsultacija za upis na osnovne i master akademske studije koji je okončan uspešnim upisom svih kandidata na željene studije. TELOK je istovremeno započeo i organizaciju kulturno-umetničkih programa, koncerata i promocije perspektivnih mladih umetnika.

TELOK u okviru svog delovanja ima ogranke u više gradova Srbije. Osnivač je više centara među kojima se izdvajaju Centar “Balkan za tebe”, Centar za audio-vizuelnu umetnost i Inkluzivni centar Udruženja TELOK. Kreator je prve međunarodne fundraising platforme “Balkan Donira”, pokrovitelj Balkanskog filantropskog foruma i autor prvog stručno usmerenog časopisa “TELO KULTURE”

U dosadašnjem periodu TELOK je realizovao veliki broj projekata iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. Tokom prve godine delovanja sklopljene su značajne saradnje sa republičkim i lokalnim telima koja deluju u istim ili sličnim oblastima kao i TELOK.
Polje rada / delatnost organizacije:
Delatnosti Udruženja TELOK su umetnost, kultura i obrazovanje. Udruženje realizuje veliki broj koncerata, projekata, humanitarnih akcija, tribina, promocija, a to sve da bi razvili i podstakli mlade i obrazovane ljude da ostvare svoje ciljeve.
Sekundarni cilj:
Edukativne institucije

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1. Studenti su upisali željeni fakultet i nivo studija
2. Mladi su dobili nova znanja
3. Mladi su stekli nova iskustva i videli nove metode učenja
4. Kreirali smo prvi plan i program nastave i došli do rešenja problema upisa i školovanja studenata sa invaliditetom
5. Aplikacija "Probudi se"
6. Predlog izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
7. Centar za inkluziju
8. TELOKHelper (Wordpress plugin namenjen osobama sa invaliditetom)
9. Konstantno angažovanje mladih
10. Veliki broj zadovoljne i srećne publike
11. Aktivno učešće u kultrnom životu
12. Konstantna promocja kulture, umetnisti i muzike
13. Postali smo sinonim za kvalitet u oblastima kulture, umetnosti i obrazovanja u našem gradu.

EduHELP

Ciljna grupa:

Deca/mladi

Trajanje u mesecima: Od osnivanja Udruženja (projekat je uvek aktivan)

Godišnji budžet: 1.200.000,00

Lokacija sprovođenja programa: 207

Navedite glavne donatore:

Finansira se iz budžeta Fondacije Mladi Praha

Oblast delovanja:

Edukativne institucije

Opis programa:

Od otvaranja prvih konsulatacija pa sve do danas ukupno je prijavljeno 303 kandidata, od kojih je prihvaceno 81. Kandidati su dobili besplatnu pripremnu nastavu, a čak njih 78 je uspešno upisala željeni fakultet.

Princip je jednostavan:

1. Udruženje postavlja otvoreni konkurs na koji se mogu prijaviti učenici i studenti koji upisuju određene nivoe studija
2. Nakon selekcije bira se određeni broj najperspektivnijih
3. U periodu od 3 meseca dobijaju konstantnu pomoć u edukaciji od eminentnih profesora iz oblasti
4. Upišu željeni fakultet

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Studenti su upisali željeni fakultet i nivo studija
2. Mladi su dobili nova znanja
3. Mladi su stekli nova iskustva i videli nove metode učenja

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Veliki broj studenata muzike "sanja" nastavak studija na prestižnim univerzitetima, TELOK im upravo daje mogućnost da se njima približe tako što će ih edukovati na najbolji način i stvoriti komunikaciju između njih i željenog univerziteta.

Inkluzija

Trajanje u mesecima: 8

Godišnji budžet: 92.750.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

Fondacija Quantox, Kompanija Quantox Technology, Prizma Kragujevac, Unlimited

Oblast delovanja:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Opis programa:

U okviru inkluzije kojom se Udruženje TELOK bavi za sada se realizuje IOP Student projekat koji za cilj ima da omogući svim osobama sa invaliditetom ili određenim smetnjama u razvoju da upišu i završe visoko-školske ustanove. Pored osnovnog cilja, ovaj projekat je relazivovao, Aplikaciju za prijavu diskriminacije "Probudi Se", Plugin TELOKHelper (Plugin koji služi lakšoj pristupačnosti web mesta za osobe sa invaliditetom), u toku je pisanje predloga izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i predat je elaborat za osnivanje prvog Univerzitetskog centra za Inkluzivno obrazovanje na prostorima Centralne i Zapadne Evrope kao i balkanskog poluostrva.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Eksperimentalno-istraživački period rađen nad učenicima sa lakšim ili težim smetnjama u razvoju (autizam, slepilo, multipleskleroza)
2. Aplikacija "Probudi se"
3. Predlog izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
4. Centar za inkluziju
5. TELOKHelper

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Promenilo je to što sada postoji mogućnost prijave diskriminacije. Prvi put su se pojavili ustaljeni programi za nastavak školovanja osoba sa invalititetom, osobe sa invaliditetom će moći lakše i kvalitetnije da koriste web stranice.

Koncerti i Festivali

Ciljna grupa:

Građani

Trajanje u mesecima: 31

Godišnji budžet: 22.500.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Kragujevac

Navedite glavne donatore:

Fondacije "MES" Švajcerska, Fondacija "KracCoulture" Poljska, Kompacije ACT Grupe

Oblast delovanja:

Umetnost, kultura i humanistika

Opis programa:

Udruženje TELOK aktivno kreira, realizuje i organizuje umetnički program u Gradu Kragujevcu kroz razne koncerte pozntih umetnika, mladih stvaraoca, učenika i studenata

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Konstantno angažovanje mladih
2. Veliki broj zadovoljne i srećne publike
3. Aktivno učešće u kultrnom životu
4. Promocja kulture, umetnisti i muzike

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

U ovom segmentu Udruženje nema korisnike jer se ovakvi projekti rade kako bi veliki auditorijum imao priliku da čuje nešto novo, drugačije i kvalitetno.

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00