Transparentne organizacije > Otvorene knjige > TELOK
Organisation logo

TELOK

O organizaciji

Skraćeno ime:
TELOK
Matični broj:
28320558
Adresa:
Lepenički bulevar 3/46, Kragujevac
Telefon:
+381(0)34/202-456
Godina osnivanja:
2021
PIB:
112413955
E-mail:
udruzenje@telok.org
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Stefan Milivojević, Violeta Šarenac, Danica Konatar
Predsednik/ca UO:
Stefan Milivojević
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Stefan Milivojevic
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
stefan.milivojevic@telok.org
Ime kontakt osobe:
Stefan Milivojevic
E-mail kontakt osobe:
stefan.milivojevic@telok.org

Ciljevi:

Umetnost, Kultura, Obrazovanje, Filantropija, Inkluzija, Društvena pitanja

Primarni cilj:
Ostalo
Misija organizacije:
Udruženje TELOK, osnovano 2021. godine, je nevladina neprofitna organizacija sa širokim spektrom ciljeva i delovanja iz oblasti kulture, umetnosti, obrazovanja i humanitarnog rada.

Aktivnosti Udruženja TELOK započele su otvaranjem prvog ciklusa besplatnih konsultacija za upis na osnovne i master akademske studije koji je okončan uspešnim upisom svih kandidata na željene studije. TELOK je istovremeno započeo i organizaciju kulturno-umetničkih programa, koncerata i promocije perspektivnih mladih umetnika.

TELOK u okviru svog delovanja ima ogranke u više gradova Srbije. Osnivač je više centara među kojima se izdvajaju Centar “Balkan za tebe”, Centar za audio-vizuelnu umetnost, Inkluzivni centar Udruženja TELOK, Centar za razvoj javnog informisanja, Omladinski istraživački centar i ogranak "TELOK POP". Kreator je prve međunarodne fundraising platforme “Balkan Donira”, pokrovitelj Balkanskog filantropskog foruma i autor prvog stručno usmerenog časopisa “TELO KULTURE”

U dosadašnjem periodu TELOK je realizovao veliki broj projekata iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. Tokom prve godine delovanja sklopljene su značajne saradnje sa republičkim i lokalnim telima koja deluju u istim ili sličnim oblastima kao i TELOK
Polje rada / delatnost organizacije:
Delatnosti Udruženja TELOK su umetnost, kultura i obrazovanje. Udruženje realizuje veliki broj koncerata, projekata, humanitarnih akcija, tribina, promocija, a to sve da bi razvili i podstakli mlade i obrazovane ljude da ostvare svoje ciljeve.

Pored osnovnih delatnosti Udruženje TELOK sprovodi ostale delatnosti kroz svoje centre i platforme.
Sekundarni cilj:
Ostalo

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1. Pomogli smo velikom broju studenata za upis na Osvnovne i Master akademske studije
2. Mladi umetnici dobijaju veliki podstucaj od nas
3. Mladi su stekli nova iskustva i videli nove metode učenja
4. Kreirali smo prvi plan i program nastave i došli do rešenja problema upisa i školovanja studenata sa invaliditetom
5. Razvili smo prvu aplikaciju za suzbijanje diskriminacije u školama
6. Razvili smo TELOKHelper (Wordpress plugin namenjen osobama sa invaliditetom)
7. Otvaramo Centre i širimo svoje poslovanje ka skori svim segmentima neprofitnog nevladinog sektora
8. Otvarili smo veliki broj saradnji sa državnim i lokalnim institucijama
9. Aktivno učestvujemo u kulturno-umetničkom životu
10. Konstantno promovišemo umetnost, kulturu, obrazovanje, filantropiju
11. Bavimo se raznim socijalno-društvenim pitanjima kroz Centar "Balkan za tebe"
12. Otvorili smo unikatnu platformu Balkan Donira
13. Postali smo sinonim za kvalitet u oblastima kulture, umetnosti i obrazovanja u našem gradu.
14. Kreirano više centara koji deluju u širokom spektru ciljeva
15. Otvorena je aplikacija "Probudi Se" koja je namenjana za prijavu diskriminecije, te samim tim suzbijanje iste

EduHELP

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: Od osnivanja Udruženja (projekat je uvek aktivan)

Godišnji budžet: 1.200.000,00

Lokacija sprovođenja programa: 207

Navedite glavne donatore:

Finansira se iz budžeta Fondacije Mladi Praha

Oblast delovanja:

Nauka i istraživanje

Opis programa:

Od otvaranja prvih konsulatacija pa sve do danas ukupno je prijavljeno 303 kandidata, od kojih je prihvaceno 81. Kandidati su dobili besplatnu pripremnu nastavu, a čak njih 78 je uspešno upisala željeni fakultet.

Princip je jednostavan:

1. Udruženje postavlja otvoreni konkurs na koji se mogu prijaviti učenici i studenti koji upisuju određene nivoe studija
2. Nakon selekcije bira se određeni broj najperspektivnijih
3. U periodu od 3 meseca dobijaju konstantnu pomoć u edukaciji od eminentnih profesora iz oblasti
4. Upišu željeni fakultet

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Studenti su upisali željeni fakultet i nivo studija
2. Mladi su dobili nova znanja
3. Mladi su stekli nova iskustva i videli nove metode učenja

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Veliki broj studenata muzike "sanja" nastavak studija na prestižnim univerzitetima, TELOK im upravo daje mogućnost da se njima približe tako što će ih edukovati na najbolji način i stvoriti komunikaciju između njih i željenog univerziteta.

Inkluzija

Trajanje u mesecima: 8

Godišnji budžet: 92.750.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

Fondacija Quantox, Kompanija Quantox Technology, Prizma Kragujevac, Unlimited

Oblast delovanja:

Obrazovanje

Opis programa:

U okviru inkluzije kojom se Udruženje TELOK bavi za sada se realizuje IOP Student projekat koji za cilj ima da omogući svim osobama sa invaliditetom ili određenim smetnjama u razvoju da upišu i završe visoko-školske ustanove. Pored osnovnog cilja, ovaj projekat je relazivovao, Aplikaciju za prijavu diskriminacije "Probudi Se", Plugin TELOKHelper (Plugin koji služi lakšoj pristupačnosti web mesta za osobe sa invaliditetom), u toku je pisanje predloga izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i predat je elaborat za osnivanje prvog Univerzitetskog centra za Inkluzivno obrazovanje na prostorima Centralne i Zapadne Evrope kao i balkanskog poluostrva.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Eksperimentalno-istraživački period rađen nad učenicima sa lakšim ili težim smetnjama u razvoju (autizam, slepilo, multipleskleroza)
2. Aplikacija "Probudi se"
3. Predlog izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
4. Centar za inkluziju
5. TELOKHelper

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Promenilo je to što sada postoji mogućnost prijave diskriminacije. Prvi put su se pojavili ustaljeni programi za nastavak školovanja osoba sa invalititetom, osobe sa invaliditetom će moći lakše i kvalitetnije da koriste web stranice.

Koncerti i Festivali

Ciljna grupa:

Svi građani

Trajanje u mesecima: 31

Godišnji budžet: 22.500.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Kragujevac

Navedite glavne donatore:

Fondacije "MES" Švajcerska, Fondacija "KracCoulture" Poljska, Kompacije ACT Grupe

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Udruženje TELOK aktivno kreira, realizuje i organizuje umetnički program u Gradu Kragujevcu kroz razne koncerte pozntih umetnika, mladih stvaraoca, učenika i studenata

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Konstantno angažovanje mladih
2. Veliki broj zadovoljne i srećne publike
3. Aktivno učešće u kultrnom životu
4. Promocja kulture, umetnisti i muzike

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

U ovom segmentu Udruženje nema korisnike jer se ovakvi projekti rade kako bi veliki auditorijum imao priliku da čuje nešto novo, drugačije i kvalitetno.

Finansije:

2023

UKUPNI PRIHODI: 2.720.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 2.720.000,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2023

UKUPNI RASHODI: 2.726.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 6.000,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 2.720.000,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2022

UKUPNI PRIHODI: 212.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 212.000,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 206.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 206.000,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2021

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00