Transparentne organizacije > Otvorene knjige > OKK Bagdala
Organisation logo

OKK Bagdala

O organizaciji

Skraćeno ime:
OKK Bagdala
Matični broj:
28819340
Adresa:
Vladimira Ćorovića br. 37, Kruševac
Telefon:
0631019061
Godina osnivanja:
2016
PIB:
109339947
E-mail:
okkbagdala@gmail.com
Šifra delatnosti:
9312
Naziv delatnosti:
Delatnost sportskih klubova
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Aleksandar Memet, Marija Memet Dajčić, Saša Lukić
Predsednik/ca UO:
Aleksandar Memet
Član UO:
Marija Memet Dajčić, Saša Lukić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Aleksandar Memet
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
okkbagdala@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Aleksandar Memet
E-mail kontakt osobe:
okkbagdala@gmail.com

Ciljevi:

Sport, druženje, sklanjanje dece sa ulice i od računara i telefona

Primarni cilj:
Rekreacija/sport
Misija organizacije:
Misija je angažovanje što većeg broja dece da stekne zdrave navike i da kvalitetnije provode svoje vreme bavljenjem sportom
Polje rada / delatnost organizacije:
- Sport i rekreacija
Sekundarni cilj:
Zdravlje - opšte i rehabilitaciono

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Animiranje velikog broja devojčica da se bave sportom
- Sklananje dece sa ulice i od lošeg uticaja
- Sklananje dece od računara i mobilnih telefona
- Sportski rezultati i uspesi
- Jedna seniorska i nekoliko reprezentativki u mlađim kategorijama u našoj zemlji

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Takmičarski program i afirmacija ženske košarke

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 12 meseci

Godišnji budžet: 500.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Kruševac

Navedite glavne donatore:

Grad Kruševac

Oblast delovanja:

Rekreacija/sport

Opis programa:

Program obuhvata zakup termina u školskim salama, uplata kotizacije kako bi omogućili deci da se takmiče, troškove takmičarskih utakmica (putovanja i troškovi službenih lica na utakmicama) i ostale troškove....

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- Porast broja dece koja se bave sportom
- Takmičenje u 6 selekcija
- Socijalizacija kroz sport

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

- veliki broj dece koje su uključene u rad kluba (njihovo sklanjanje sa ulice i od računara)
- Socijalizacija dece
- Sportsko usavršavanje učesnika u programu

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 613.000,00

Donacije pojedinca: 13.000,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 500.000,00

Prihodi od članarina: 100.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 632.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 510.000,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 122.000,00