Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje Čarobna Lampa
Organisation logo

Udruženje Čarobna Lampa

O organizaciji

Skraćeno ime:
Čarobna lampa
Matični broj:
28255411
Adresa:
Vidikovački venac 104b, Beograd
Telefon:
+381638037136
Godina osnivanja:
2018
PIB:
110718976
E-mail:
office@carobnalampa.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Aleksandra Manasijević, Ivan Nikolić, Othman Mustafa
Predsednik/ca UO:
Aleksandra Manasijević
Član UO:
Ivan Nikolić, Othman Mustafa
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Aleksandra Manasijević
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
manasijevicaleksandra@yahoo.com
Ime kontakt osobe:
Aleksandra Manasijević
E-mail kontakt osobe:
manasijevicaleksandra@yahoo.com

Ciljevi:

#umetnost #kultura #pozoriste #predstave #deca #zene

Primarni cilj:
Kultura i umetnost
Misija organizacije:
Mi smo neprofitno, nevladino udruženje građana koje polazeći od principa razvijanja kulturne svesti, edukacija i širenja pozitivnih vrednosti, težimo da doprinesemo jačanju kulturnih, socijalnih i demokratskih kapaciteta lokalnih zajednica, ali i cele države.

Naša misija je da kroz osvešćivanje, pomoć i umetnost promenimo živote mnogih. Da kroz nas upoznaju dobrotu i vrate veru u život i ljude, da ni onima u nevolji ni nama duša ne bude prazna, već da svet učinimo boljim.
Naša vizija je da postanemo lider u promovisanju humanitarnog rada kroz kulturno-eduktivne koncepte i stvaranje ambijenta za afirmaciju jednakih prava za sve.
Polje rada / delatnost organizacije:
Cilj nam je da razvijamo veštine iz oblasti umetnosti, pružamo podrške i vršimo edukacije o pravima prevashodno žena i dece, uz razvoj svesti ljudi koliko su predstave i obrazovni programi bitni za razvoj ličnosti. Na ovaj način postigli bi i širenje kulturološke svesti kod dece i naroda, objašnjavajući im značaj umetnosti u društvu.

U okviru naših aktivnosti mi organizujemo:

-festivale
-humanitarne akcije
-kulturna dešavanja
-edukativne radionice za decu
-pozorišne predstave
-tribine, seminare, okrugle stolove
-školu glume za decu i penzionere
Sekundarni cilj:
Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Sava Port Global Fest je manifestacija sa kojom smo uspeli da predstavimo kulturu brojnih zemalja sveta u cilju kulturne razmene i predstavljanje tradicionalne baštine raznih zemalja, Butrinti Summer Festival je održan po prvi put u Beogradu projekcijom filma „Budućnost počinje danas“ kojim su podržani i umetnost i umetnici, projekat „Informatičkom edukacijom do većeg ostvarenje prava žena“ je projekat sa kojim smo uspeli da održimo uspešne radionice ženama iz ruralnih sredina i osposobimo ih za rad na računaru, projekat „Preplitanje davanja“ je dodatno kod dece razvilo kreativnost, deca su se upoznala sa jednim novim pojmom i naučila kako funkcioniše lutkarsko pozorište. Realizovali smo prvu dečiju anti-ratnu dramu „Deca neba“ koja opisuje detalje teških sudbina dece koja žive u ratnim žarištima širom sveta, prikazuje njihov strah, njihovu zbunjenost, gubitke članova njihovih porodica, ubistva njihovih drugova, samoću i izgubljenost sa kojom se suočavaju.

Nezavisne evaluacije
Preporuka donatora ili korisnika
Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Preplitanje davanja

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 4 meseca

Godišnji budžet: 200.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd

Navedite glavne donatore:

GO Čukarica

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Projekat se odnosi na izvođenje lutkarskih radionica u 3 osnovne škole na teritoriji GO Čukarica. Ideja je da se deci sa GO Čukarica približi pojam lutkarstva, da kroz radionice koje će se realizovati tokom tri meseca deca upoznaju istorijat lutkarstva, njegov nastanak i razvoj. Deca će se upoznati sa lutkama kao što su ginjol i marioneta, savladaće osnovne korake i tehnike u lutkarstvu, imaće priliku da prave lutke, da daju karaktere lutkama, da se pobrinu za njihov izgled, kretanje i govor. Na ovaj način deca se oslobađaju i brže socijalizuju, jer mogu lakše da iskažu svoja razmišljanja i svoju kreativnost. Ovakve radionice su se pokazale uspešne u razvoju kreativnosti, motorike, koncentracije, kooperativnosti i drugih veština i sposobnosti kod dece i mladih. Lutka simboliše izvesnu realnost u koju dete ulazi otvorenih čula jer je veoma privlačna za njega. Mašta mu se razbuktava, razvija se osećajna moć zapažanja. U druženju sa lutkama, u čistom jezgrovitom simbolu dete izrasta u ličnost.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Deca su kroz ove radionice uspela da se oslobode straha od javnog nastupa, da dodatno razviju svoju kreativnost, da se upoznaju sa jednim novim pojmom i nauče kako funkcioniše lutkarsko pozorište.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Deca su kroz druženje, kroz interaktivne aktivnosti dodatno usavršila motoričke sposobnosti upravljajući lutkom. Ove radionice imaju za cilj da dovedu do jačanja samopouzdanja kod deteta na način da će imati sigurniji javni nastup. Na ovaj način deca će steći veštinu nenasilne komunikacije. Organizovanjem lutkarskih radionica deci su pružene dodatne prilike da se susretnu sa glumcima.

Nasilje nije moj drug

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: osam meseci

Godišnji budžet: 200.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd

Navedite glavne donatore:

GO Čukarica

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Edukacija i prevencija.
Cilj je da kroz radionički rad baziran na istinitim ispovestima dece koja su doživele nasilje učestvuje što veći broj učesnika i navede ih da aktivno deluju u istraživanju o ovom preblemu i prime što više informacija o uzroku, posledicama i nekom obliku rešavanja ovog problema. Učesnici će kasnije moći da prenesu svoja iskustva i novostečena znanja svojim odeljenskim zajednicama.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Deca su kroz radionice spoznala razliku između vršnjačkog, fizičkog i psihičkog zlostavljanja.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Više stotina učenika je imalo priliku da kroz radionice i predavanja nauči da prepozna nasilje, kako da na njega odgovori, kome da se obrati, a ujedno smo kroz aktivnosti afirmisali toleranciju i ukazali na značaj prijateljstva.

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 400.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 400.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 100.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 25.000,00

Programske aktivnosti: 25.000,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 50.000,00