Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Syncope
Organisation logo

Syncope

O organizaciji

Skraćeno ime:
UMUS
Matični broj:
28319207
Adresa:
Kopaonička 40, Beograd- Čukarica
Telefon:
+381668346065
Godina osnivanja:
2021
PIB:
112389586
E-mail:
markovic2202@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Marko Marković, Dragan Ilić, Aleksandar Stajčić
Predsednik/ca UO:
Marko Marković
Član UO:
Jovana Marković, Radovan Kušaković
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Marko Marković
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
markovic2202@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Marko Marković
E-mail kontakt osobe:
markovic2202@gmail.com

Ciljevi:

Primarni cilj:
Kultura i umetnost
Misija organizacije:
Korišćenje benefita života umetnosti kroz edukaciju i konstantnu prisutnost i dostupnost lokalnoj sredini.
Polje rada / delatnost organizacije:
Formalna i neformalna edukacija umetnika, muzičara, slikara, fotografa, glumaca, književnika, skulptora... Organizacija materijala, sredstava, termina, proba, nastupa i sve vezano za sporedni momenat bavljenjem umetnošću, kako bi umetnici rasterećeno mogli da se razvijaju.
Sekundarni cilj:
Razvoj mladih

Programi:

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2021

UKUPNI PRIHODI: 134.000,00

Donacije pojedinca: 23.000,00

Donacije kompanije: 30.000,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 81.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 677.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 192.000,00

Komunalni troškovi: 100.000,00

Troškovi kancelarije: 200.000,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 120.000,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 65.000,00