Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Teatar ulice
Organisation logo

Teatar ulice

O organizaciji

Skraćeno ime:
TEUL
Matični broj:
28264097
Adresa:
Ljermontova 26/13, Beograd
Godina osnivanja:
2018
PIB:
111042095
E-mail:
teatarulica@gmail.com
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Novak, Milica, Nikola
Predsednik/ca UO:
Novak
Član UO:
Marko, Teodora
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Novak Puletić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
novakpuletic6@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Marko Milovanović
E-mail kontakt osobe:
milovanovic2429@gmail.com

Ciljevi:

#kultura, #pozorište, #predstava, #umetnost, #performans, #muzika, #teatar, #stvaralaštvo, #pisanje, #ples, #pevanje

Primarni cilj:
Umetnost, kultura i humanistika
Misija organizacije:
Buđenje svesti i doprinos kulturi putem predstava i performansa koje se bave važnim drustvenim temama kao što su anksioznost, depresija, nasilje i važnim stvarima kao što su ljubav, prijateljstvo, život.
Polje rada / delatnost organizacije:
Pozorišne predstave, performansi, organizacija događaja i muzičko stvaralaštvo. Sve u cilju doprinosa kulturi.
Sekundarni cilj:
Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

-Odigrana humantirana predstava “Za Helenu”
-Podigli svest o depresiji i anksioznosti kroz predstavu “Kako ste?”
-Porast broja članova sa 10 na 90 sa saradnicima
-Brojne nagrade za najbolju predstavu, režiju, glumce
-Uspešne saradnje sa drugim firmama

Gradimo Teatar Ulucu

Ciljna grupa:

Svi građani

Trajanje u mesecima: 1.5

Godišnji budžet: 400.000,00

Navedite glavne donatore:

Porodica, prijatelji i saradnici

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 318.000,00

Donacije pojedinca: 10.000,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 240.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 68.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 350.400,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 212.400,00

Komunalni troškovi: 36.000,00

Troškovi kancelarije: 20.000,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 10.000,00

Ekspertske usluge: 72.000,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00