Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Fondacija „Obrazovanje za Srbiju” | Education For Serbia
Organisation logo

Fondacija „Obrazovanje za Srbiju” | Education For Serbia

O organizaciji

Skraćeno ime:
TFS
Matični broj:
28833733
Adresa:
Pivljanina Baja 39, Beograd
Telefon:
+381638505456
Godina osnivanja:
2022
PIB:
113165788
E-mail:
edu@obrazovanjezasrbiju.org
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Fondacija
Forma registracije:
Fondacija

Ljudi

Osnivači/ca:
Svetlana Belić Malinić
Predsednik/ca UO:
Mladen Malinić
Član UO:
Miodrag Cvetković, Nataša Malinić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Dr Svetlana Belić Malinić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
edu@obrazovanjezasrbiju.org
Ime kontakt osobe:
Dr Svetlana Belić Malinić
E-mail kontakt osobe:
edu@obrazovanjezasrbiju.org

Ciljevi:

obrazovanje, prosveta, znanje, transformacija, inovacija, digitalizacija, globalna mreža

Primarni cilj:
Obrazovanje
Misija organizacije:
Misija naše Fondacije je da celoživotno učenje postane deo naše društvene kulture. Trudimo se da razvijamo kolektivno liderstvo u lokalnom kontekstu i stvaramo inspirativnu sredinu, u kojoj srećni učenici i srećni nastavnici uče jedni od drugih.
Polje rada / delatnost organizacije:
Fondacija „Obrazovanje za Srbiju” je posvećena unapređenju znanja i kompetencija nastavnika i učenika u Srbiji kao pokretača pozitivnih društvenih promena. Inspirisani i motivisani nastavnici su lučonoše, koji ne samo da svesno stvaraju sredinu u kojoj se neguju tradicionalne društvene vrednosti, već grade i prostor za pedagoške inovacije, koje prate tokove tehnološkog napretka društva. Oblikujući vrednosti i gradeći kulturu znanja dece i mladih, nastavnici predstavljaju intelektualnu elitu i pokretačku snagu društva. Naša Fondacija je njihov oslonac u primeni integrativnih pedagoških ideja i inovacija, kojima zajedno stvaramo kulturnije i obrazovanije društvo, posvećeno sveukupnom napretku.
Sekundarni cilj:
Filantropija i volonterizam

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Fondacija „Obrazovanje za Srbiju” sarađuje na nacionalnom nivou sa Ministarstvom prosvete, lokalnim odborima za obrazovanje i državnim školama kojima je potrebna pomoć u ljudstvu i drugim kapacitetima. Uz podršku velikih kompanija, koje našu mrežu podržavaju kroz razne donacije u formi fondova, stipendija i usluga, naši projekti se kontekstualizuju, imaju jak socijalni uticaj i donose pozitivne promene u obrazovanju čitavog društva.

Teach For Serbia

Ciljna grupa:

Svi građani

Trajanje u mesecima: 18 meseci

Godišnji budžet: 130.000.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd

Navedite glavne donatore:

UniCredit Banka

Oblast delovanja:

Obrazovanje

Opis programa:

Program globalne mreže Teach For All, primenjen na naiconalnom nivou u Srbiji kao Teach For Serbia

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Pokrenuta nacionalna kampanja
Primljeno preko 300 prijava
Odabrano 30 edu-lidera za realizaciju programa u Srbiji

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Priprema mladih ljudi za posao u prosveti, pogotovu u udaljenim, ruralnim školama, gde nedostaje prosvetnog kadra.

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 5.200.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 5.200.000,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 7.196.251,30

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 2.815.200,00

Komunalni troškovi: 126.264,17

Troškovi kancelarije: 77.763,12

Troškovi PR-a: 3.069,30

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 1.348.954,74

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2021

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00