Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Fondacija „Obrazovanje za Srbiju” | TEACH FOR SERBIA
Organisation logo

Fondacija „Obrazovanje za Srbiju” | TEACH FOR SERBIA

O organizaciji

Skraćeno ime:
TFS
Matični broj:
28833733
Adresa:
Pivljanina Baja 39, Beograd
Telefon:
+381638505456
Godina osnivanja:
2022
PIB:
113165788
E-mail:
edu@obrazovanjezasrbiju.org
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Fondacija
Forma registracije:
Fondacija

Ljudi

Osnivači/ca:
Svetlana Belić Malinić
Predsednik/ca UO:
Mladen Malinić
Član UO:
Miodrag Cvetković, Nataša Duka
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Dr Svetlana Belić Malinić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
edu@obrazovanjezasrbiju.org
Ime kontakt osobe:
Dr Svetlana Belić Malinić
E-mail kontakt osobe:
edu@obrazovanjezasrbiju.org

Ciljevi:

obrazovanje, prosveta, znanje, transformacija, inovacija, digitalizacija, globalna mreža

Primarni cilj:
Obrazovanje
Misija organizacije:
Misija naše Fondacije je da celoživotno učenje postane deo naše društvene kulture. Trudimo se da razvijamo kolektivno liderstvo u lokalnom kontekstu i stvaramo inspirativnu sredinu, u kojoj srećni učenici i srećni nastavnici uče jedni od drugih.
Polje rada / delatnost organizacije:
Fondacija „Obrazovanje za Srbiju” (Teach For Serbia) je deo globalne mreže „Obrazovanje za sve”, (Teach For All) koja okuplja pokretače pozitivnih promena u obrazovanju širom sveta. Ujedinjeni zajedničkom vizijom da svako dete ima svu potrebnu podršku u ostvarivanju svojih mogućnosti, saradnici mreže „Obrazovanje za sve” doprinose razvijanju kolektivnog liderstva u školama i lokalnim zajednicama, pokreću pozitivne promene u društvu i prepoznaju obrazovanje kao pokretačku snagu za sveukupni napredak društva. Svrha našeg postojanja je osnaživanje učenika da budu lideri za bolju budućnost i da to čine za sebe, svoje zajednice i sve nas.
Sekundarni cilj:
Filantropija i volonterizam

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Fondacija „Obrazovanje za Srbiju” - Teach For Serbia - je deo globalne mreže Teach For All sa predstavništvima u preko 60 zemalja sveta, uključujući i 20 zemalja Evrope. Program je pokrenut pre 25 godina i iza sebe ima veoma uspešne obrazovne projekte, za koje je osnivačica fondacije, Vendi Kop, dobila svetsko priznanje kao jedna od 100 najuticajnijih žena na svetu. Teach For All sarađuje na nacionalnom nivou sa Ministarstvom prosvete, lokalnim odborima za obrazovanje i državnim školama kojima je potrebna pomoć u ljudstvu i drugim kapacitetima. Uz podršku velikih kompanija, koje našu mrežu podržavaju kroz razne donacije u formi fondova, stipendija i usluga, naši projekti se kontekstualizuju, imaju jak socijalni uticaj i donose pozitivne promene u obrazovanju čitavog društva.

https://teachforall.org/about

Rezultati globalne mreže:

62 države
85.000+ nastavnika u globalnoj mreži
1.100.000+ učenika u globalnoj mreži

https://teachforall.org/classroom-impact

Veliki broj publikacija, istraživanja, inicijativa i projekata širom sveta.

Future of Work Initiative
https://teachforall.org/future-work-initiative

Climate Education and Leadership Initiative
https://teachforall.org/climate-education-and-leadership-initiative

Global Learning Lab
https://globallearninglab.teachforall.org/

Education in Emergencies
https://teachforall.org/education-emergencies

Girls’ Education Initiative
https://teachforall.org/girls

Influencing the Global Discussion
https://teachforall.org/influencing-global-discussion

Pokretanje programa Teach For Serbia

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 1 godina

Godišnji budžet: 14.700.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd

Navedite glavne donatore:

UniCredit banka

Oblast delovanja:

Nauka i istraživanje

Opis programa:

Naš dvogodišnji program stipendiranja koristi Okvir pedagoških kompetencija za kolektivno liderstvo – KOLID (Teaching As Collective Leadership – TACL), koji se zasniva na principima osnaživanja učenika kao lidera. Ovaj globalni program mreže „Obrazovanje za sve” prilagođava se lokalnom kontekstu i specifičnim potrebama okruženja u kome se sprovodi. Da bi se spremili za pokretanje pozitivnih promena, naši edu-lideri prolaze kroz profesionalnu obuku na našem Institutu za edu-inovacije, nakon čega počinju da primenjuju Okvir KOLID u školama koje uđu u program saradnje. Na taj način, naši edu-lideri inspirišu učenike da kroz kolektivno liderstvo utiču na promene u obrazovanju ne samo u Srbiji, već i širom sveta.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Javni konkurs na nacionalnom nivou
Uspostavljena saradnja sa Ministarstvom prosvete
Uspostavljena saradnja sa školskim institucijama

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Budućnost

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 5.200.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 5.200.000,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 7.196.251,30

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 2.815.200,00

Komunalni troškovi: 126.264,17

Troškovi kancelarije: 77.763,12

Troškovi PR-a: 3.069,30

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 1.348.954,74

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2021

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00