Transparentne organizacije > Otvorene knjige >
Organisation logo

O organizaciji

Skraćeno ime:
Komuna
Matični broj:
28315767
Adresa:
Pere Graovca 21, Lešnica
Telefon:
0658101884
Godina osnivanja:
2021
PIB:
112323769
E-mail:
udruzenje.komuna@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Ime zakonskog zastupnika/ce:
Stanka Ercegovčević
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
stanka.ercegovcevic@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Stanka Ercegovčević
E-mail kontakt osobe:
stanka.ercegovcevic@gmail.com

Ciljevi:

#udruzenje #komuna #pomoc #stari #bolesni #humanost

Primarni cilj:
Socijalna zaštita
Misija organizacije:
Udruženje "Komuna" bavi se poboljšanjem položaja starih i nemoćnih lica na teritoriji opštine Loznica, kroz humanitarni rad koji podrazumeva prikupljanje novca za kupovinu neophodnih sredstva (hrana i medicinska sredstva) za ugrožene kategorije.
Polje rada / delatnost organizacije:
Pomoć starim osobama, humanitarni rad za stare i unapređenje položaja starih osoba.

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Udruženje za pomoć starim licima "Komuna " je nevladina organizacija koja je osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pomoći starim osobama, humanitarnog rada za stare i unapređenja položaja starih osoba.
Da bismo ostvarili naše ciljeve radimo na prikupljanju stručne literature iz oblasti pomoći starim licima i humanitarnog rada za stare. Organizovali smo seminare na kojima smo obećavali volontere za pomoć nemoćni licima na terenu, aktivno učestvujemo u promovisanju značaju pomoći starim licima na teritoriji opštine Loznica.
Sarađujemo sa stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koji se bave humanitarnim radom i pomoći starim licima.
Udruže "Komuna" osnovano je 20.2.2021. godine s ciljem da podigne svest o položaju i potrebama starih osoba na teritoriji opštine Loznica. U protekle dve godine bavili smo se zdravstvenom negom pacijenata na terenu kao humanitarni rad, organizovali smo više humanitarnih akcija u kojima su učestvovali članovi našeg udruženja, volonteri i donatori.
Prošle godine zajedno sa donatorima pomogli smo izgradnju kuće jednog domaćinstvo u kojem žive doje starih lica, kojima je kuća izgorela. Radeći na terenu i obilazeći stara lica na teritoriji opštine Loznica uvedeli smo da dosta njih nema ni osnovnu zdravstvenu terapiju koja im je propisana od strane lekara, pa smo im mi obezbeđivali potrebno terapiju i sanitetski materijal. Naši kontakt telefoni dostupni su korisnicima 24 sata, što znači da na nadu pomoć mogu uvek da računaju

Pomozimo starima u teškim danima

Trajanje u mesecima: Tri meseca

Godišnji budžet: 300,00

Navedite glavne donatore:

Građani, organizacije iz inostranstva

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Opis programa:

Humanitarna akcija "Pomozimo starima u teškim danima " sprovedena je tokom oktobra , novembra i decembra 2022. godine s ciljem da se prikupe novčana sredstva za kupovinu paketa sa osnovnim prehrambenim namirnicama za pomoć starim i nemoćnim licima.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Uspeli smo da sakupimo novčana sredstva u iznosu od preko 400.000 dinara, uglavnom u prehrambenoj robi koju smo podelili starim I nemoćni licima na teritoriji opštine Loznica.
Napravili smo ukupno 20 paketa za 20 članova, dobili smo još 10 paketa od mesne zajednice Lešnica, kao i 50 kilograma testenine od preduzeća Ženeva Evro S . Sve to smo podelili starim I nemoćnim licima na teritoriji opštine Loznica.
Takođe, od donatora iz inostranstva dobili smo pakete koji su sadržali medicinsku opremu (pelene, gaze, zavoje i slično) koju smo podelili nepokretnim licima.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Svim korisnicima koji su dobili pomoć od našeg udruženja zasigurno je olakšan jedan period od nekoliko meseci tokom kojeg su imali najosnovnije životne namirnice, a koje su znatno poskupele u poslednje vreme.

Finansije: