Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Fondacija Katalist
Organisation logo

Fondacija Katalist

O organizaciji

Skraćeno ime:
Catalyst Balkans
Matični broj:
28826818
Adresa:
Takovska 38, Beograd
Telefon:
+381 11 4057511
Godina osnivanja:
2013
PIB:
108190899
E-mail:
info@catalystbalkans.org
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Fondacija

Ljudi

Osnivači/ca:
Aleksandra Vesić-Antić, Nathan Koeshall
Predsednik/ca UO:
Andrea Brbaklić
Član UO:
Christopher Worman, Vesna Bajšanski Agić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Nathan Koeshall
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
nathan@catalystbalkans.org
Ime kontakt osobe:
Milica Antić
E-mail kontakt osobe:
support@catalystbalkans.org

Ciljevi:

Filantropija; crowdfunding; prikupljanje sredstava; upravljanje podacima; transparentnost; razvoj civilnog društva;

Primarni cilj:
Filantropija i volonterizam
Misija organizacije:
Pružamo podatke i tehnologiju za digitalnu transformaciju ekosistema filantropije u zemljama Zapadnog Balkana.
Polje rada / delatnost organizacije:
Razvoj filantropije; prikupljanje sredstava; crowdfunding; upravljanje znanjem; izgradnja kapaciteta neprofitnih organizacija
Sekundarni cilj:
Digitalna transformacija

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Mi slavimo filantropska dešavanja oko nas svakodnevno, kao pojedinci i kao firme koji rade i doprinose transformaciji zajednice u kojoj žive.
Posebno smo ponosni na naše proizvode:
Neprofitne.rs
Donacije.rs
Givingbalkans.org
Civicatalyst.org
Proaktor.org

Nezavisne evaluacije
Preporuka donatora ili korisnika
Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Giving Balkans

Ciljna grupa:

Građanski sektor

Trajanje u mesecima: 7 godina

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

MOT; USAID; BTD; RBF

Oblast delovanja:

Filantropija i volonterizam

Opis programa:

Giving Balkans platforma je jedinstvena baza podataka o filantropskim davanjima na čitavom Zapadnom Balkanu.
Stvarajući otvorenu zajednicu i održivi filantropski ekosistem, želimo da umnožimo dobro koje čine donatori i neprofitne organizacije.
Na jednom mestu, možete pronaći tabelarne i vizualizovane izveštaje o davanjima koji će vam pomoći u donošenju odluka, koga da podržite ili kome da se obratite za podršku.
U moru drugih informacija darivanja ponekad ostanu neprimećena. Mi ih beležimo i delimo sa vama. Verujemo da ovi podaci imaju moć da utiču na razvoj i transformaciju društva i da pokreću opšte dobro. Radimo na njihovom prikupljanju od 2013. godine. Preko istraživanja koje posvećeno radimo želimo da vam predstavljamo stanje dobročinstva.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Praćenje trendova rasta filantropije kroz godišnja istražiavanja na celom Balkanu, i podizanje svesti o značaju davanja za celu zajednicu.
2. Interakitvna baza podataka dostupna pojedincima i kompanijama za pristup.
3. Postavljanje teme filantropije na agendu kroz kreiranje narativa o važnosti filantropije za našu zajednicu i zagoavaranje olakšica za darivanja.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Verujemo da ovi podaci imaju moć da utiču na razvoj i transformaciju društva i da pokreću opšte dobro.
Verujemo da je kreiranjem GB kreirana dobra osnova za pronalaženje dobrih organizacija koje donatori mogu da porže i obrnuto. Kreirano je okruženje gde fandrejzeri mogu da pronađu donatore koji bi podržali njihove aktivnosti.

Donacije.rs

Ciljna grupa:

Ekonomski ugrožena lica

Trajanje u mesecima: 6 godina

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

USAID, MOT, BTD, GIZ.

Oblast delovanja:

Obrazovanje

Opis programa:

Donacije.rs su humanitarna platforma za masovno prikupljanje sredstava elektronskim putem i SMS-om. Podelite svoju priču i obezbedite podršku sa svih strana.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Pomogli smo preko XX organizacija da prikupe sredstva sa više od 80% upešnih kampanja.
Osim toga, organizacije su organizovale svoje zajednice i obezbedile podršku za sve buduće aktinosti.

CiviCatalyst

Ciljna grupa:

Drugo

Trajanje u mesecima: 5 godina

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

USAID, BTD, MOT

Oblast delovanja:

Digitalna transformacija

Opis programa:

CiviCatalyst je jednostavan alat za povezivanje vaše neprofitne organizacije sa zajednicom. Od upravljanja kontaktima i praćenja donacija, preko organizacije događaja i slanja newslettera, CiviCatalyst je tu da biste vi mogli da se posvetite svojoj misiji, dok softver radi sve ostalo za vas.
CiviCatalyst je prva CRM platforma za neprofitne organizacije na srpskom jeziku i u potpunosti je fleksibilna i prilagodljiva vašim potrebama.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Širom sveta, stotine hiljada neprofitnih organizacija koristi CRM platforme da lakše i efikasnije postignu svoje ciljeve. Prema istraživanju Software Advice 98% njih kaže da je CRM platforma značajno unapredila njihov rad.
Preko stotinu organizacija u regionu koristi CiviCatalyst.
15 organizacija koristi CiviCatalyst za grant mendžmet.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Digitalizacija internih procesa u organizaciji.
Unapređivanje praksi radi u skladu sa trendovima
Lakše prilogođavanje promenama

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 52.671.866,80

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 2.902.509,76

Donacije stranih fondacija/udruženja: 36.427.493,47

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 753.996,77

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 5.257.945,20

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 7.329.921,62

2021

UKUPNI RASHODI: 70.638.001,80

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 1.128.012,50

Komunalni troškovi: 318.293,23

Troškovi kancelarije: 1.033.379,74

Troškovi PR-a: 280.473,31

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 5.301.312,33

Programske aktivnosti: 21.010.992,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 247.778,34

2020

UKUPNI PRIHODI: 63.157.999,70

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 6.709.107,95

Donacije stranih fondacija/udruženja: 35.765.483,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 858.889,99

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 10.693.900,92

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 9.130.617,83

2020

UKUPNI RASHODI: 56.342.003,70

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 1.850.375,49

Komunalni troškovi: 522.342,54

Troškovi kancelarije: 1.643.892,52

Troškovi PR-a: 237.227,56

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 749.168,52

Programske aktivnosti: 16.417.832,85

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 178.841,72

2019

UKUPNI PRIHODI: 49.179.200,20

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 1.224.519,35

Donacije stranih fondacija/udruženja: 33.427.754,30

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 662.726,35

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 6.394.894,57

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 7.469.305,58

2019

UKUPNI RASHODI: 41.863.003,10

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 1.593.054,38

Komunalni troškovi: 389.913,79

Troškovi kancelarije: 1.634.373,52

Troškovi PR-a: 312.220,24

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 12.955.086,43

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 575.887,35