Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Bezbednost mladih na internetu
Organisation logo

Bezbednost mladih na internetu

O organizaciji

Skraćeno ime:
bezbednonanetu
Matični broj:
00000000
Adresa:
Putinci
Telefon:
063/974-8412
Godina osnivanja:
2016
PIB:
000000
E-mail:
office@bezbednonanetu.org
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi članarine
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Luka Radović, Milica Radić, Dušan Ljubojević
Predsednik/ca UO:
Luka Radović
Član UO:
Milica Radić, Dušan Ljubojević, Anđela Mraković, Jelena Milošević, Konstantin Dejanović, Nađa Dmitrović, Miloš Živković
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Luka Radović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
luka@bezbednonanetu.org
Ime kontakt osobe:
Luka Radović
E-mail kontakt osobe:
luka@bezbednonanetu.org

Ciljevi:

#mladi #bezbednost #intenret #obrazovanje #tehnologije

Primarni cilj:
Obrazovanje
Misija organizacije:
Edukacija mladih i dece o odgovornom i racionalnom korištenju interneta i svega što internet pruža
Sekundarni cilj:
Bezbednost

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Organizacija posete Omladinskom klubu OPENS, organizacija humanitarnog događaja "GameDay" - Inđija

GameDay - Inđija

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 1 dan

Navedite glavne donatore:

"Kale" Ruma i Stefan Ć.

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Humanitarni turnir GameDay u igranju šaha na računarima u saranji sa TŠ "Mihajlo Pupin" Inđija

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Skupljen novac za lečenje Luki, Anđeli i Filipu.
Promovisana škola.
Promovisana organizacija.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Snalažljivost i mogućnost samostalnog organizovanja sličnog ili istog programa.

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 5.709,00

Donacije pojedinca: 5.709,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 5.709,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 5.709,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00