Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Roze zastava
Organisation logo

Roze zastava

O organizaciji

Skraćeno ime:
ŽIRZ
Matični broj:
28352662
Adresa:
Bulevar oslobođenja 68, Novi Sad
Telefon:
0656395320
Godina osnivanja:
2022
PIB:
113461912
E-mail:
zenskainicijativa2021@gmal.com
Forma registracije:
udruženje

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Jelena Mirić
Član UO:
Milica Sekulić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Jovana Mrdalj
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
jovanamrdalj58@gmail.com
Ime kontakt osobe:
zenskainicijativa2021@gmal.com
E-mail kontakt osobe:
zenskainicijativa2021@gmal.com

Ciljevi:

ženska inicijativa, menstrualno siromaštvo, menstruacija, pms, stigma, tabu teme, siromaštvo

Primarni cilj:
Ženska prava
Misija organizacije:
Misija Ženske inicijative je povećanje svesti kod žena o važnosti reproduktivnog zdravlja, kao i normalizacija menstrualnog ciklusa kroz kreiranje edukativno-kreativnog medijskog sadržaja i aktivnosti za žene i mlade, sa posebnim akcentom na one koji pripadaju marginalizovanim i osetljivim društvenim grupama.
Polje rada / delatnost organizacije: Uvođenje besplatnih
higijenskih uložaka u obrazovne institucije u Republici Srbiji,
zagovaranje i edukacije u vezi sa smanjenjem menstrualnog
siromaštva, pink taksi i reproduktivnog zdravlja.
Primarni cilj: Ženska prava
Sekundarni cilj: Socijalna zaštita
Ključne reči: ženska inicijativa, menstrualno siromaštvo,
menstruacija, pms, stigma, tabu teme, siromaštvo
Polje rada / delatnost organizacije:
Uvođenje besplatnih higijenskih uložaka u obrazovne institucije u Republici Srbiji, zagovaranje i edukacije u vezi sa smanjenjem menstrualnog siromaštva, pink taksi i reproduktivnog zdravlja.
Sekundarni cilj:
Socijalna zaštita

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Ženska inicijativa kroz svoj rad na smanjenju menstrualnog siromaštva deluje već dve godine širom naše zemlje i regiona. Do sada, našu inicijativu podržali su fakulteti sa četiri različita Univerziteta, kao i dve srednje škole i veliki broj organizacija i kompanija.
Tokom dve godine inicijative obezbeđivanja besplatnih higijenskih uložaka , preko 10 000 studentkinja može svakodnevno da se osloni na istu i u onim iznenadnim danima, bude sigurna da uvek ima taj jedan hitan uložak.
Kroz rad i zalaganje na ovim programima i projektima Ženska inicijativa je prepoznata i nagrađena sa tri priznanja:
1.Nagrada za jedan od dvanaest najboljih volonterskih „Šta nam teško“ projekata U Republici Srbiji za 2021. godinu;
2.Priznanje za prevazilaženje tabua za 2022. godinu od strane Beogradske otvorene škole uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj;
3.Priznanje za javnu borbu protiv menstrualnog siromaštva od strane BeFem feminističkog kulturnog centra;

Šta nam teško

Ciljna grupa:

Žene

Trajanje u mesecima: 1 godinu

Navedite glavne donatore:

Pokret Gorana Vojvodine

Oblast delovanja:

Mladi

Opis programa:

Ženska inicijativa je želela da kroz nastavak financiranja besplatnih higijenskih uložaka pokaže da je važno da mislimo jedni na druge, pa i u danima mentruacije. Kroz sprovedenu anketu saznali smo koliko studentkinja nije u mogućnosti da odvoji džeparac za mesečno pakovanje uložaka koliko god nam se činilo „povoljno“. Takođe, ovakav model rasterećuje studentkinje tokom predavanja i ispitnih rokova da bezbrižno mogu da računaju da su „oni dani u mesecu“ period bez dodatnog stresa. Želele su da kroz pokretanje ovakve inicijative probude svest i kod ostalih studenata na novosadskom Univerzitetu da sprovedu ovakvu akciju i na neki način obavežu uprave fakulteta da uvrste ovakve troškove u javne nabavke i budžete fakulteta. Ideja je krenula sa Filozofskog fakulteta, koji u 80% slučajeva jesu studentkinje. Prvom prijavom na konkurs Šta Nam Teško i financijskom podrškom uspešno je pokrivena potreba za higijenskin ulošcima za naredna 2 do 3 meseca. Uspešno su radile na promociji i širenju svesti o našem projektu, te su se inicijativi pridružili Omladinski centar OPENS i Pokret gorana Vojvodine. Te nastavljaju da deluju na podicanju svesti i smanjenju stigmatizacije.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Obezbeđeni higijenski ulošci na Filozofskom fakultetu u Novom
Sadu
Javna kampanja u vezi sa smanjenjem menstralnog siromaštva
Dodeljeni besplatni PAPA testovi za studentkinje Univerziteta u
Novom Sadu

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Obezbedili smo besplatne higijnske uloške
Smanjili smo stigmatizaciju PMS-a na Univerzitetu
Pokrenuli smo zajednicu da se uključe u borbu protiv menstrualnog siromaštva

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00