Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Digital Innovation Solutions
Organisation logo

Digital Innovation Solutions

O organizaciji

Skraćeno ime:
Digital Innovation Solutions
Matični broj:
28334575
Adresa:
Vojvode Stepe 343, Beograd
Godina osnivanja:
2021
PIB:
112827436
E-mail:
serbiainnovation@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Vuk Nenezić, Miodrag Todorović, Radoslav Marković
Predsednik/ca UO:
Vuk Nenezić
Član UO:
Miodrag Todorović, Radoslav Marković
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Vuk Nenezic
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
serbiainnovation@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Vuk Nenezic
E-mail kontakt osobe:
serbiainnovation@gmail.com

Ciljevi:

edukacija, kultura, multimedija, VR (Virtual reality), AR (Augmented Reality), MR(Mixed reality), 360 vr objekti

Primarni cilj:
Kultura i umetnost
Misija organizacije:
Udruženje se bavi edukacijom i podrškom razvoju znanja i veština povezanih sa informaciono multimedijalnim tehnologijama, kao i razvijanjem i promocijom inovativnih tehnologija.
Polje rada / delatnost organizacije:
Edukacija preduzetnika i ostalih privrednih subjekata, sa ciljem korišćenja Google digitalnih alata za promociju proizvoda i usluga na Google mapama;
Promocija, edukacija i podrška razvoju znanja i veština povezanih sa informaciono multimedijalnim tehnologijama;
Razvijanje inovativnih tehnologija, promocija informatičkih tehnologija sa ciljem povećavanja vidljivosti privrednih subjekata na Google mapi;
Bezbednost i sigurnost (društvene mreže, zaštita od svih vidova nasilja, mobinga)
Organizovanje umetničkih, muzičkih, etnomuzikoloških i drugih stručnih edukatvinih radionica, seminara i kongresa sa ciljem promovisanja i upoznavanja građana sa tradicijom, kulturom i umetnošću;
Unapređivanje i razvoj srpske i balkanske kulture i umetnosti u Srbiji i inostranstvu;
Očuvanje i negovanje tradicije, kulture i umetnosti.
Sekundarni cilj:
Digitalna transformacija

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Osnaživanje ženskog biznisa uz pomoć Gugla
U Srpsko-korejskom informatičko-pristupnom centru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održana je onlajn konferencija „Uticaj Gugla (eng. Google) na razvoj ženskog preduzetništva “.
Žene iz čitave Srbije, one koje razmišljaju da pokrenu sopstveni biznis, ali i preduzetnice koje žele da unaprede poslovanje, imale su priliku da se informišu o svim prednostima korišćenja Gugl alata, pre svega Gugl poslovnog profila (eng. Google business profile), besplatnog alata koji pomaže kompanijama da se bolje pozicioniraju i budu vidljivije na internetu. Ključni izazov jeste da poslovni profil na ovoj platformi bude optimizovan, odnosno da sadrži informacije koje omogućavaju korisnicima da lako i jednostavno pronađu konkretne proizvode ili usluge. Gugl vizitkarta unapređena je onlajn verzija i kao takva postala je važna polazna tačka svake poslovne strategije.
Učesnici konferencije podsetili su na podatak da u Srbiji ima dvostruko više samozaposlenih muškaraca nego žena, da žene nisu dovoljno aktivne u poslovnom okruženju, te da se neretko isključuju iz sveta nauke, inženjerstva, digitalnih inovacija i sličnih oblasti koje se, shodno tradicionalnom obrascu, smatraju više rezervisanim za muškarce. Na konferenciji je posebno istaknuto da je Gugl razvojna šansa koja prevazilazi granice rodnog jaza u preduzetništvu, te da je važno stvarati povoljne uslove za poslove zasnovane na novim tehnologijama.
Preduzetnice su imale priliku i da dobiju savete o pravnim aspektima i opasnostima brendiranja na internetu, a mogle su i da se informišu o tome kako da zaštite identitet firme i kako da izbegnu mnogobrojne zamke u preduzetništvu. Konferenciju u SKIP centru MDULS-a organizovalo je udruženje građana „Digital Innovation Solutions“ koje se bavi podrškom razvoju znanja i veština povezanih sa informacionim i multimedijalnim tehnologijama, a događaj je podržalo i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Konferencija "Uticaj Googla na razvoj ženskog preduzetništva"

Ciljna grupa:

Žene

Trajanje u mesecima: 6 meseci

Godišnji budžet: 500,00

Navedite glavne donatore:

Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije.

Oblast delovanja:

Obrazovanje

Opis programa:

Google je iz korena izmenio način na koji dolazimo do informacija, a za četvrt veka postojanja iznedrio je alate koji su postali deo svakodnevice gotovo svakog pojedinca i pojedinke.
Bilo da se bavite proizvonjom, imate zanatsku radionicu, nudite svoje usluge osiguranja ili smeštaja na selu, Google je najjači saveznik svake preduzetnice u pronalasku kupaca, klijenata ili mušterija. Svi će pokušati da “izguglaju” obližnje biznise i nađu sebi odgovarajući proizvod ili uslugu. Zato je od krucijalne važnosti naći se u Google pretrazi.

Veliki je značaj ženskog preuzetništva za ukupan ekonomski razvoj RS gde je oko 30 odsto preduzeća u vlasništvu žena. Stoga je potrebno raditi na afirmaciji ideja žena koje tek ulaze u preduzetništvo, a takođe pomoći preduzetnice koje imaju biznis ideje a na početku su puta.
Opšti cilj programa je podizanje nivoa digitalnih kompetencija i pismenosti, sa fokusom prisustva na internetu i na Google kroz edukaciju.
- Podizanje nivoa informisanosti svih ciljnih grupa i javnosti
– Povezivanje preduzetnica iz regiona, razmena iskustava i primera dobrih praksa
- Uspostavljanje saradnje
- Utvrđivanje objektivnog stanja i pronalaženje načina za
veću zastupljenost žena u preduzetništvu.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Povećanje vidljivosti preduzetnica na internetu.
Poboljšanje pristupa obukama i resursima.
Podsticanje saradnje i umrežavanja među preduzetnicama.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Tokom trajanja programa, uradjena je edukacija preko 300 preduzetnica.
Omogućen je :
Pristup dodatnim resursima
Bolje razumevanje Google maps i lokalnog SEO
Bolje razumevanje potreba tržišta.

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 5.890.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 2.945.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 2.945.000,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 1.966.777,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 1.966.777,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2021

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00