Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad "ŽIVIMO ZAJEDNO"
Organisation logo

Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad "ŽIVIMO ZAJEDNO"

O organizaciji

Skraćeno ime:
ŽIVIMO ZAJEDNO
Matični broj:
17172905
Adresa:
Studentski Trg, Beograd
Telefon:
+381112629787
Godina osnivanja:
1997
PIB:
102973307
E-mail:
zivimozajedno@hotmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Dejan Kozić
Predsednik/ca UO:
Dejan Kozić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Dejan Kozić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
zivimo011@gmail.com

Ciljevi:

Primarni cilj:
Socijalna zaštita
Misija organizacije:
Misija Udruženja Živimo zajedno je da osobe sa smetnjama u razvoju učini vidljivim, prisutnim i aktivnim u svim segmentima društvenog života, da afirmiše sve njihove sposobnosti i individualnost, da promoviše njihova prava i omogući im dostojanstven i ispunjen život.
Polje rada / delatnost organizacije:
Polje rada su socijalne usluge orijentisane na osobe sa invaliditetom, pre svega na osobe sa intelektualnim smetnjama u razvoju
Sekundarni cilj:
Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- realizovano preko 5000 sati direktnog rada sa korisnicima
- poboljšan kvalitet života za preko 150 korisnika
- zaposleno preko 20 korisnika (preko JR i drugih programa i mogućnosti)
- kroz reciklažne aktivnosti je sakupljeno preko 200t reciklažnog materijala
- aktivnosti dramske sekcije (različite predstave) su izvedene pred više hiljada ljudi, u preko 10 gradova u Srbiji i inostranstvu, osvojene su nagrade na međunarodnim takmičenjima i time obezbeđena vidljivost korisnika i njihovih mogućnosti

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Škola životnih veština

Ciljna grupa:

Osobe sa invaliditetom/osobe sa smetnjama u razvoju

Trajanje u mesecima: 12

Godišnji budžet: 4.500.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd

Navedite glavne donatore:

Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Opis programa:

Program podrazumeva skup edukativnih, umetničkih, radnih i psihosocijalnih aktivnosti usmerenih na svakodnevnu podršku osobama sa intelektualnim smetnjama u razvoju. Program podstiče sticanje, razvoj i održavanje postojećih veština neophodnih za samostalan (samostalniji) život osoba sa intelektualnim smetnjama u ravoju. Uspeh se meri evaluacijom, posmatranjem i praćenjem postignutih rezultata u skladu sa individualnim planovima podrške.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- preko 100 korisnika (OSI) je uključeno u program (poboljšan kvalitet života)
- preko 1200 sati direktnog rada sa korisnicima
- obezbeđena vidljivost i uključenost korisnika u zajednicu kroz učestvovanje na brojnim javnim događajima koji afirmišu njihove mogućnosti

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Korisnici su samostalniji, život im je ispunjeniji, lakše se uključuju u aktivnosti u zajednici

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 11.137.000,00

Donacije pojedinca: 60.000,00

Donacije kompanije: 1.800.000,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 315.000,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 7.647.000,00

Prihodi od članarina: 87.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 1.228.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 11.137.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 284.000,00

Komunalni troškovi: 70.000,00

Troškovi kancelarije: 184.000,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 3.900.000,00

Ekspertske usluge: 75.000,00

Programske aktivnosti: 1.390.000,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 274.000,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 8.912.000,00

Donacije: 7.764.000,00

Prihodi od članarina: 245.000,00

Prihodi od usluga: 903.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 9.720.000,00

Donacije: 8.266.000,00

Prihodi od članarina: 391.000,00

Prihodi od usluga: 1.063.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 7.663.000,00

Donacije: 7.220.000,00

Prihodi od članarina: 26.000,00

Prihodi od usluga: 417.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014