Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Vikimedija Srbije
Organisation logo

Vikimedija Srbije

O organizaciji

Matični broj:
17672126
Adresa:
Kneza Miloša 80/14, Beograd
Telefon:
+381607454775
Godina osnivanja:
2005
PIB:
104765157
E-mail:
kancelarija@vikimedija.org
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Miroslav Loci
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Miroslav Loci, Ivana Madžarević
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
miroslav.loci@vikimedija.org
Ime kontakt osobe:
kancelarija@vikimedija.org
E-mail kontakt osobe:
kancelarija@vikimedija.org

Ciljevi:

#Vikimedija, #slobodno znanje, #Vikipedija, #digitalizacija, #obrazovanje, #kulturno nasleđe

Primarni cilj:
Obrazovanje
Misija organizacije:
Misija Vikimedije Srbije je da motiviše i angažuje ljude da rade na prikupljanju i razvoju obrazovnih sadržaja pod slobodnom licencom ili u javnom domenu, i da rade na širenju i promociji slobodnog znanja.
Polje rada / delatnost organizacije:
9499 - Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Sekundarni cilj:
Digitalna transformacija

Programi:

Programski izveštaji

GLAM program

Trajanje u mesecima: Program je u Srbiji pokrenut 2011. godine.

Godišnji budžet: 964.561,38

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

Zadužbina Vikimedija, Ministarstvo kulture i informisanja, Institucije kulture u Srbiji

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

GLAM program (Galleries, Libraries, Archives i Museums) namenjen je institucijama kulture poput galerija, biblioteka, arhiva i muzeja. Cilj projekta je da se razvije dvosmerna saradnja u kreiranju i unapređenju dostupnosti riznice kulturnog i istorijskog nasleđa naše zemlje na internetu. Projekat uključuje i druge institucije kao što su pozorišta, zoološki vrtovi, botaničke bašte, javni emiteri, novinski arhivi, odnosno sve kulturne ustanove koje žele da učestvuju u stvaranju otvorenog i slobodnog sadržaja.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- Urednici Vikipedije na srpskom su 2021. godine zauzeli prvo mesto u globalnoj #1Lib1Ref kampanji uređivanja referenci sa čak 17112 unetih referenci. Cilj ove kampanje je motivisanje bibliotekara u davanju svog profesionalnog doprinosa najvećoj enciklopediji u ljudskoj istoriji. Unošenjem referenci i izvora Vikipedija postaje pouzdanija, a podaci u njoj lako proverljivi.
- U 2020. godini je realizovano šest programa stažiranja u institucijama kulture i ukupno je napisano 289 novih članaka, dopunjeno je 246 članaka, a ilustrovano 428. Na Vikimedijinu ostavu je postavljeno 2465 datoteka.
- Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković” u Beogradu već sedam godina sarađuje sa Vikimedijom Srbije i dobija sredstva u okviru projekta Viki bibliotekar. Zahvaljujući ovom projektu, saradnja je proširena na više gradova u Srbiji (Кragujevac, Novi Sad, Vranje, Кosovska Mitrovica, Bujanovac, Smederevo, Smederevska Palanka, Užice, Jagodina, Кruševac, Sombor, itd). Uprkos izazovima sa kojima su se Viki bibliotekari susretali tokom godine usled pandemije virusa korona, 2020. godina je bila uspešna i ukupno su napisana ili dopunjena 372 članka, dok je oslobođeno 1040 datoteka zahvaljujući doprinosu 150 učesnika projekta.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

- GLAM­ program pomaže institucijama kulture da podele svoje resurse sa svetom kroz visoko­uticajnu saradnju, uz urednike Vikipedije sa velikim iskustvom. To je jedinstvena prilika čuvarima kulurnog blaga da predstave svoje kolekcije novoj publici.
- GLAM institucije poseduju bogate riznice sadržaja koji, u saradnji sa Vikimedijom, direktno doprinose širenju slobodnog znanja i predstavljanju kulturno-istorijskog nasleđa na viki projektima.
- Neretko ove institucije nemaju dovoljno finansijskih sredstava, ali i ljudskih resursa za proces digitalizacije, tako da saradnja sa Vikimedijom može da olakša ovaj proces od nacionalnog značaja. Uloga Vikimedije je i u edukaciji o slobodnim licencama i autorskim pravima, što je još uvek nepoznanica za većinu GLAM institucija.

Program raznolikosti

Ciljna grupa:

Građanski sektor

Trajanje u mesecima: Program je pokrenut 2022. godine usled prilagođavanja nekadašnjeg Programa podrške zajednici novim strateškim pravcima.

Godišnji budžet: 1.823.578,05

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

Zadužbina Vikimedija

Oblast delovanja:

Filantropija i volonterizam

Opis programa:

Budući da je rad na Vikimedijinim projektima isključivo na volonterskoj bazi, značajan deo programa čini podrška zajednici. U okviru raznovrsnih aktivnosti koje su namenjene kako urednicima Vikipedije, tako i volonterima koji doprinose radu organizacije na drugi način, želimo da iskažemo zahvalnost svim našim članovima i ohrabrimo ih da nastave da doprinose širenju slobodnog znanja. Za one koji su već uključeni u rad organizacije, organizujemo okupljanja, takmičenja na Vikipediji, godišnju konferenciju Vikipedijanaca ili prenosimo vesti iz pokreta. Međutim, ovaj program je namenjen i onima koji žele po prvi put da se okušaju u pisanju članaka na Vikipediji, daju doprinos uvećanju riznice slobodnih fotografija ili pak sprovedu u delo neke druge ideje. Ako imate ideju koja se poklapa sa našom misijom, pozivamo vas da nas slobodno kontaktirate i da se prijavite na naše konkurse za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Svake godine organizujemo Vikilajv konferenciju koja je osmišljena sa idejom jačanja duha zajedništva, međusobnog umrežavanja učesnika i uključivanja istih u programe Vikimedije Srbije.

Tokom 2021. godine na Vikipediji na srpskom jeziku organizovano je četiri takmičenja, šest uređivačkih maratona i četiri akcija pisanja članaka na teme od značaja. Posebno smo ponosni na „Vikigep” kampanju koja je prošle godine oborila rekord, a organizuje se sa ciljem pisanja članaka o znamenitim ženama. Od 1. do 8. marta je napisano čak 113 članaka.

Na konkursu posvećenom projektima manjeg obima (do 500 evra) prihvaćeno je i realizovano pet projekata, od čega izdvajamo projekat „Viki senior” Biblioteke grada Beograda u okviru koga je napisano i dopunjeno 335 članaka, a postavljeno 460 fotografija, od kojih je 371 iskorišćena u člancima.

Obrazovni program

Trajanje u mesecima: Program postoji od 2005. godine.

Godišnji budžet: 880.125,61

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

Zadužbina Vikimedija, obrazovne institucije u Srbiji

Oblast delovanja:

Nauka i istraživanje

Opis programa:

Obrazovni program Vikimedije Srbije namenjen je svim obrazovno-naučnim institucijama u zemlji (škole, fakulteti, instituti) i ima za cilj širenje slobodnog i svima dostupnog znanja, kao i podizanje svesti o njegovom značaju. Osnovna vizija je da se Vikipedija i njoj srodni Viki projekti popularizuju i obogate novim sadržajem, u akademskom okruženju. Obrazovni program sačinjen je od niza projekata, koji su prilagođeni različitim ciljnim grupama (nastavnici, učenici, studenti). Projekti se sprovode kroz razne obuke, seminare, uređivačke maratone i slično. Program stručnog usavršavanja nastavnika je besplatan i akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Vikipediju je u nastavi do sada primenilo više od 70 škola i fakulteta u Srbiji. Srbija je bila prva zemlja u kojoj je započeta praksa uvođenja Vikipedije u školsko i akademsko okruženje, dok se ovaj projekat danas realizuje širom sveta. Samo tokom 2019. godine u projektima Obrazovnog programa učestvovalo je više od 1.000 učenika i studenata širom Srbije.

Finansije:

2023

UKUPNI PRIHODI: 36.824.321,80

Donacije pojedinca: 44.000,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 35.628.506,32

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 1.144.615,50

Prihodi od članarina: 7.200,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2023

UKUPNI RASHODI: 28.704.067,60

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 993.178,83

Komunalni troškovi: 214.415,23

Troškovi kancelarije: 203.580,04

Troškovi PR-a: 143.817,24

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 3.633.194,77

Programske aktivnosti: 1.669.295,24

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 10.223.224,67

2022

UKUPNI PRIHODI: 26.095.208,60

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 25.148.385,46

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 945.623,12

Prihodi od članarina: 1.200,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 16.418.207,20

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 829.251,77

Komunalni troškovi: 200.327,80

Troškovi kancelarije: 283.850,77

Troškovi PR-a: 150.982,40

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 224.400,11

Programske aktivnosti: 763.975,68

Spoljni saradnici: 1.321.432,71

Putni troškovi: 1.313.401,85

2021

UKUPNI PRIHODI: 10.588.561,00

Donacije pojedinca: 1.000,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 10.262.811,32

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 323.423,65

Prihodi od članarina: 1.200,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 126,06

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 10.883.110,70

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 746.924,70

Komunalni troškovi: 190.986,29

Troškovi kancelarije: 464.724,48

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 1.272.546,07

Programske aktivnosti: 299.984,62

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 304.596,22

2020

UKUPNI PRIHODI: 7.030.344,60

Donacije pojedinca: 5.000,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 6.183.362,01

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 834.885,08

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 7.097,48

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 11.430.122,30

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 842.950,54

Komunalni troškovi: 210.976,25

Troškovi kancelarije: 258.804,38

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 571.033,65

Ekspertske usluge: 1.266.654,55

Programske aktivnosti: 329.226,74

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 347.205,36

2019

UKUPNI PRIHODI: 24.379.553,10

Donacije pojedinca: 34.430,00

Donacije kompanije: 50.000,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 23.707.278,37

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 449.939,00

Prihodi od članarina: 3.600,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 134.176,92

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 128,83

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2019

UKUPNI RASHODI: 17.153.703,30

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 833.995,30

Komunalni troškovi: 262.355,86

Troškovi kancelarije: 448.521,15

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 475.158,15

Ekspertske usluge: 852.874,22

Programske aktivnosti: 1.578.274,10

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 6.085.842,55

2018

UKUPNI PRIHODI: 12.145.206,80

Donacije pojedinca: 152.200,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 11.486.485,69

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 499.922,05

Prihodi od članarina: 6.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 599,05

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2018

UKUPNI RASHODI: 12.209.432,10

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 834.773,01

Komunalni troškovi: 259.177,80

Troškovi kancelarije: 363.255,05

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 56.587,00

Ekspertske usluge: 1.094.065,25

Programske aktivnosti: 1.040.039,49

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 1.972.308,76

2017

UKUPNI PRIHODI: 9.644.000,00

Donacije: 9.642.000,00

Prihodi od članarina: 2.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 12.343.000,00

Donacije: 12.341.000,00

Prihodi od članarina: 2.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 79.000,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 9.941.000,00

Donacije: 9.939.000,00

Prihodi od članarina: 2.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 276.000,00

2014