Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "SAVEZ POTOMAKA RATNIKA SRBIJE 1912-1920.GODINE - LESKOVAC"

"SAVEZ POTOMAKA RATNIKA SRBIJE 1912-1920.GODINE - LESKOVAC"

O organizaciji

Skraćeno ime:
SAVEZ
Matični broj:
17192043
Adresa:
Stojana LJubića 2, Leskovac
Telefon:
+38116212055
PIB:
105658686
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Živojin Tasić

Ciljevi:

Programi:

Finansije:

2014

UKUPNI PRIHODI: 6.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 6.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014