Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje za tradicionalnu zdravu ishranu i makrobiotiku "Zdravlje i radost"

Udruženje za tradicionalnu zdravu ishranu i makrobiotiku "Zdravlje i radost"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"Zdravlje i radost"
Matični broj:
17609246
Adresa:
Golsvordijeva 13, Beograd-Vračar
Telefon:
+381642005421
PIB:
104083762
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Nina Bulajić

Ciljevi:

Programi:

Finansije:

2014

UKUPNI PRIHODI: 3.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 3.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014