Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje građana "FORUM CENTAR"

Udruženje građana "FORUM CENTAR"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"FORUM CENTAR"
Matični broj:
17679791
Adresa:
Balkanska 21, Beograd
PIB:
104926908
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Jadranka Đukanović

Ciljevi:

Programi:

Finansije:

2016

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 529.000,00

Donacije: 529.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014