Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Horizon", udruženje za komunikaciju čoveka i prirode

"Horizon", udruženje za komunikaciju čoveka i prirode

O organizaciji

Skraćeno ime:
"Horizon"
Matični broj:
17520512
Adresa:
Čubrina 2A, Beograd
Telefon:
+381637504994
PIB:
103176777
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Dolores Kaloper-Moreno

Ciljevi:

Programi:

Finansije:

2016

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014