Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Međuopštinsko udruženje obolelih od multiple skleroze Obrenovac.
Organisation logo

Međuopštinsko udruženje obolelih od multiple skleroze Obrenovac.

O organizaciji

Skraćeno ime:
M.U.D.M.S. Obrenovac
Matični broj:
17754955
Grad:
VOJVODE PUTNIKA 4, Obrenovac
Telefon:
381637044494
Godina osnivanja:
2019
PIB:
106261275
E-mail:
malena15maj@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Jelena Čotra, Vujačić Nebojša, Marijana Simić
Predsednik/ca UO:
Tanja Radojičić
Član UO:
Mladen Milovanović, Nevena Tomić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Tanja Radojičić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
malena15maj@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Tanja Radojičić
E-mail kontakt osobe:
malena15maj@gmail.com

Ciljevi:

#HUMANOST

Primarni cilj:
Zdravlje - opšte i rehabilitaciono
Misija organizacije:
Predsednik sam i borim se za mojih 65.clanova da imamo koliko toliko normalan život.
Polje rada / delatnost organizacije:
Humanitarnim radom.
Sekundarni cilj:
Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Programi:

Poseta banjii

Ciljna grupa:

Odrasli – sa fizičkim invaliditetom

Trajanje u mesecima: 1

Godišnji budžet: 800.000,00

Navedite glavne donatore:

Opština

Oblast delovanja:

Socijalne usluge

Finansije

2022

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2021

UKUPNI PRIHODI: 940.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 900.000,00

Prihodi od članarina: 40.000,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 1.000.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 900.000,00

Spoljni saradnici: 40.000,00

Putni troškovi: 60.000,00

2016

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 20.000,00

Donacije: 20.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014