Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Kreativno afirmativna organizacija "Parnas"
Organisation logo

Kreativno afirmativna organizacija "Parnas"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"KAO Parnas"
Matični broj:
08900256
Adresa:
Stevana Hristica 37/2, Novi Sad
Telefon:
062240404
Godina osnivanja:
2008
PIB:
105988070
E-mail:
kaoparnas@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Milesa Milinković, Nebojša Vujković Cvijin, Čedomir Cicović
Predsednik/ca UO:
Milesa Milinković
Član UO:
Marijana Ramić Vulin
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Milesa Milinković
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
m.milesa@gmail.com

Ciljevi:

# osobe sa invaliditetom, #kultura i umetnost, #žene sa invaliditetom, #mladi

Primarni cilj:
Kultura i umetnost
Misija organizacije:
Radimo na stvaranju društva bez diskriminacije. Naročito ukazujemo na višestruke diskriminacije.
Nastojimo da budemo model organizacije kakva treba da bude svaka organizacija, nediskriminatorna, inkluzivna.
Pokretanje tabu tema u vezi sa različitostima i promena perspektive kroz organizaciju različitih projekata, naročito iz oblasti vrhunskeu umetnosti specifične tematike (invalidnosti),
Davanje uvida u novi svet ravnopravnih mogućnosti u kojem svi mogu da razviju svoje talente. Promocija potencijala i izazova osoba sa invaliditetom (sa posebnim osvrtom na višestruko marginalizovane grupe) tematski kroz umetnosti, ali i time što su osobe sa invaliditetom akteri i autori programa, skrećemo pažnju društva da je potrebno da svi doprinesemo rušenju sistemskih prepreka za kulturnu participaciju osoba sa invaliditetom, a ujedno i osnažujemo druge osobe sa invaliditetom.
Polje rada / delatnost organizacije:
oblast kulture, informisanja, mladih, osoba sa invaliditetom, drugih marginalizovanih grupa, ljudskih prava, građanskih sloboda, rodne ravnopravnosti i zaštite životne sredine.
Sekundarni cilj:
Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1.Uhvati film festival je dobitnik Diplome udruženja filmskih umetnika za promociju humanih vrednosti i osoba sa invaliditetm na filmu 2018
2. u okviru 2 Seminara „Jačanje kapaciteta institucija za promociju važnosti političkih, ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih prava žena sa invaliditetom“, 39 učesnika iz 27 ustanova odnosno 17 opština, predstavnika institucija edukovano je o pravima žena sa invaliditetom
3. Realizovali smo „Uhvati film pusti predrasude“ 2018. 2019. i 2020. tj. edukacije u srednjim školama i fakultetima u kojima se dekonstruišu stereotipi i predrasude kao uzroci diskriminacije osoba sa invaliditetom. Preko 200 mladih je prošlo edukacije
4. 2019. godine smo realizovali 6 projekcija primerenih filmova iz Uhvati film arhive za oko 1000 dece, između ostalog i u saradnji sa Pokrajinskim ombudsmanom u okviru Festivala prava deteta
5. direktorka Festivala Uhvati film je 3. Decembra na poziv organizatora učestvovala u 3 onlajn događaja

Međunarodni filmski festival Uhvati film

Ciljna grupa:

Svi građani

Trajanje u mesecima: traje od 2003

Godišnji budžet: 2.000.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Grad Novi Sad

Navedite glavne donatore:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

„Uhvati film“ je festival na temu invalidnosti i/ili čiji su akteri osobe sa invaliditetom koji se održava od 2003. krajem septembra u Novom Sadu. Na konkurs za filmove dobijemo preko 550 filmova ali tokom 4 dana filmskog programa bude prikazano oko 7 sati filmova (max trajanje filma 30’). Tokom 7 dana trajanja osim filmskog, Festival ima i prateće programe: radionice, tribine, razgovore sa autorima i akterima filmova, izložbe, performanse i sl. u koje stvaraju osobe sa invaliditetom a koji za cilj imaju afirmaciju kulturne participacije osoba sa invaliditetom. Program ima i Filmski karavan: projekcije filmova u gradovima Srbije. Festival se u organizaviji partnrskih organizacija održava i u Rijeci, BLuci i Kotoru. Projekat realizujemo na principima ljudskih prava, socijalnog modela invalidnosti i intersekcionalnosti diskriminacije.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Tokom godina prikazali smo preko hiljadu kratkometražnih filmova. Ugostili preko 200 autora i aktera iz zemlje i inostranstva. Organizovali smo preko 30 edukativnih radionica o invalidnosti, filmu, fotografiji i ljudskim pravima. Preko 5000 ljudi u publici

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

filmovi su edukativni, senzibilišu, menjaju perspektivu o invalidnosti ali i o drugim identitetima. Znanja koja publika stekne, kako kroz filmove, tako kroz prateći program, upotrebljiva su i u privatnom i u profesionalnom životu.

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 1.270.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 100.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 1.100.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 70.000,00

2021

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2020

UKUPNI PRIHODI: 1.597.549,00

Donacije pojedinca: 5.000,00

Donacije kompanije: 100.000,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 130.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 357.549,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 1.005.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 996.000,00

Donacije: 985.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 7.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 4.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 710.000,00

Donacije: 710.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 883.000,00

Donacije: 883.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014