Transparentne organizacije > Otvorene knjige > PROSTOR
Organisation logo

PROSTOR

O organizaciji

Skraćeno ime:
Prostor
Matični broj:
28002467
Adresa:
Dragoslava Jovanovića 9, Beograd-Stari Grad
Godina osnivanja:
2009
PIB:
106411358
E-mail:
prostorpro@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Mina Aleksić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Mina Aleksić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
minaleksic@gmail.com

Ciljevi:

#mentalnozdravlje #umetnost #artterapija #psihijatrija #kultura #mentalnozdravljeuzajednici# hearingvoices

Primarni cilj:
Umetnost, kultura i humanistika
Sekundarni cilj:
Mentalno zdravlje, Intervenisanje u kriznim situacijama

Programi:

Finansije:

2017

UKUPNI PRIHODI: 2.070.000,00

Donacije: 1.804.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 266.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 7.000,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 1.599.000,00

Donacije: 1.379.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 220.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 2.250.000,00

Donacije: 2.042.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 208.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 18.000,00

2014