Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Fondacija "SOS Dečija sela Srbija"
Organisation logo

Fondacija "SOS Dečija sela Srbija"

O organizaciji

Skraćeno ime:
SOS Dečija sela Srbija
Matični broj:
28825790
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 251, Beograd
Telefon:
+381 11 3989 776
Godina osnivanja:
2004
PIB:
107610142
E-mail:
fondacija@sos-decijasela.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Fondacija

Ljudi

Osnivači/ca:
SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL
Predsednik/ca UO:
Prof. dr sci.med. Nevena Čalovska
Član UO:
Damir Ćorić, Željka Burgund
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Vesna Mraković Jokanović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
vesna.jokanovic@sos-decijasela.rs

Ciljevi:

SOS Dečije selo Kraljevo, Centri za podršku porodici, Centar "Jaki mladi"

Primarni cilj:
Socijalna zaštita
Misija organizacije:
Mi stvaramo porodice za decu u nevolji, pomažemo im da izgrade svoju budućnost i doprinosimo razvoju zajednica u kojima žive.
Polje rada / delatnost organizacije:
Promovisanje, zaštita i unapređenje brige o deci i mladima bez roditeljskog staranja, kao i porodicama u riziku.

Zagovaranje prava dece.

Jačanje kapaciteta profesionalaca, hranitelja i lokalnih zajednica koji se bave brigom o deci i mladima.
Sekundarni cilj:
Razvoj mladih

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

SOS Dečija sela Srbija, od 2004. godine, pomaže decu i mlade bez roditeljskog staranja i socijalno ugrožene porodice iz cele Srbije.

Tokom 2019. godine, podržali smo 4.475 dece, mladih i odraslih i 206 porodica kroz različite programe i projekte.

Obezbeđeni su sigurni i topli domovi za 105 dece u SOS Dečijem selu Kraljevo, Zajednici mladih, i u okviru Programa polu samostalnog života.

190 porodica sa 542 dece i 330 odraslih bilo je uključeno u rad Centara za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu.

Centar “Jaki mladi” podržao je 179 mladih osoba kroz dodatno obrazovanje, stručnu obuku, stažiranje i zapošljavanje.

Do sada smo, kroz naše programe pomogli:

- u SOS Dečijem selu u Kraljevu i SOS Zajednici mladih više od 160 dece i mladih
- kroz Centre za podršku porodici više od 600 porodica i 1.500 dece i mladih
- kroz Karijerni centar “Jaki mladi” više od 500 mladih
- kroz Program urgentne pomoći “Solidarnost” više od 100.000 dece i odraslih pogođenih izbegličkom krizom.

Programski izveštaji

SOS Dečije selo Kraljevo

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: od 2004 do danas

Lokacija sprovođenja programa: Kraljevo

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Opis programa:

SOS Dečije selo Kraljevo predstavlja jedinstven koncept brige o deci bez roditeljskog staranja, koji deci pruža mogućnost da odrastu u brižnom porodičnom okruženju. U SOS Dečijem selu Kraljevo, deci o kojoj roditelji iz bilo kog razloga nisu mogli da se staraju, pružamo novi dom u kojem odrastaju sa hraniteljem, biološkom braćom i sestrama koji ostaju zajedno u istoj porodici, što predstavlja ključnu prednost naše brige u odnosu na druge oblike zaštite. Naši hranitelji žive zajedno sa decom, usmeravajući njihov razvoj, vodeći domaćinstvo i poštujući porodične veze svakog deteta, njihove kulturne korene i religiju. Podršku im pruža stručni psiho-pedagoški tim i resursi lokalne zajednice čiji smo deo.

U SOS Dečijem selu Kraljevo deca žive dok ne postignu individualnu spremnost da mogu preći u "Zajednicu mladih", koja predstavlja drugu fazu naše dugoročne brige, a zatim i u Program polu samostalnog života do potpunog osamostaljivanja.

Trenutno, u SOS Dečijem selu u Kraljevu u 14 porodica, sa našim hraniteljima živi 69 dece uzrasta od 0 do 17 godina.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Stvaramo DOM PUN LJUBAVI ZA SVAKO DETE, negujući individualni i kontinuirani pristup prilagođen njihovim potrebama.

Stvaramo porodice za decu i mlade u nevolji, i pomažemo im da izgrade svoju budućnost i doprinesu razvoju zajednica u kojima žive.

Jedina smo organizacija u Srbiji koja obezbeđuje zajedničko odrastanje grupama braće i sestara, jer biološka braća i sestre ostaju zajedno u istoj porodici, što predstavlja specifičnost naše brige.

Karijerni centar “Jaki mladi”

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: od 2016. do danas

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Opis programa:

Karijerni centar “Jaki mladi” nalazi se u Bulevaru kralja Aleksandra 251 u Beogradu. Osnovna uloga ovog Centra je podrška u povećanju zapošljivosti mladih od 16 do 30 godina sa teritorije grada Beograda, koji su su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja ili su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela Srbija. Usluge Centra usmerene su, ne samo na zapošljavanje, već i na individualno psiho-socijalno savetovanje i osnaživanje mladih radi zadržavanja zaposlenja, što je neophodno zbog nedostatka životnih veština i samopouzdanja, koji karakterišu ovu ciljnu grupu.U skladu sa individualnim razvojnim planom, koji izrađuju mladi sa svojim savetnikom, mladima su na raspolaganju:

- obuke stručnog osposobljavanja za povećanje zapošljivosti,
- kursevi stranih jezika,
- kurs računara,
- obuka za vožnju za B kategoriju,
- praksa ili obuka kod poslodavca,
- računarska učionica
- prostor za mlade (za njihovo okupljanje druženje, kreativne radionice i sl.)

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Do sada smo kroz Karijerni centar "Jaki mladi" pružili podršku za više od 500 mladih bez roditeljskog staranja. U našem Centru mladi imaju priliku da se dobiju dodatno obrazovanje, stručnu obuku, stažiranje, mentorstvo i mogućnost zaposlenja.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Mladi dobijaju priliku da se zaposle i rade posao od koga mogu samostalno da žive.

Jačanje porodica

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 2013. do danas

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd, Grad Niš, Kraljevo

Opis programa:

Nekada porodice, koje su u teškoj situaciji ili krizi, ne mogu na adekvatan način da brinu o deci. U takvim situacijama može se desiti da deca budu izdvojena iz porodice. Kako bismo sprečili da do ovoga dođe, naša organizacija je 2013. godine pokrenula Program “Jačanje porodica”, a u okviru programa Centre za podršku porodici.


Naši Centri za podršku porodici u Beogradu, Nišu i Kraljevu pružaju edukativnu, savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku porodicama u riziku. Sa roditeljima i starateljima radimo na jačanju njihovih kapaciteta za brigu o deci i poboljšanju kvaliteta života.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Naši Centri za podršku porodicama u Nišu, Beogradu i Kraljevu rade sa porodicama u riziku, kako ne bi došlo do izdvajanja dece iz porodice.
Kroz edukativnu, savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku, doprinesimo razvijanju roditeljskih veština, ekonomskom osnaživanju i integraciji u društvenu zajednicu.

Finansije:

2018

UKUPNI PRIHODI: 219.271.926,00

Donacije pojedinca: 380.424,00

Donacije kompanije: 8.667.073,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 3.600.107,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 98.478,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 205.637.943,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 887.901,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2018

UKUPNI RASHODI: 274.586.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 4.586.452,00

Komunalni troškovi: 2.120.632,00

Troškovi kancelarije: 28.417.666,00

Troškovi PR-a: 4.133.982,00

Kapitalni troškovi: 5.013.802,00

Ekspertske usluge: 4.846.192,00

Programske aktivnosti: 62.004.437,00

Spoljni saradnici: 1.687.059,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 358.964.946,00

Donacije pojedinca: 219.202,00

Donacije kompanije: 13.277.362,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 3.146.488,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 342.321.894,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2017

UKUPNI RASHODI: 369.952.410,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 3.415.546,00

Komunalni troškovi: 1.773.733,00

Troškovi kancelarije: 28.768.757,00

Troškovi PR-a: 3.597.410,00

Kapitalni troškovi: 4.258.274,00

Ekspertske usluge: 82.895,00

Programske aktivnosti: 114.787.236,00

Spoljni saradnici: 18.460.354,00

Putni troškovi: 0,00

2016

UKUPNI PRIHODI: 211.345.988,00

Donacije pojedinca: 522.486,00

Donacije kompanije: 15.771.964,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 1.125.777,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 1.090.569,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 192.835.192,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2016

UKUPNI RASHODI: 204.226.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 5.202.699,00

Komunalni troškovi: 701.138,00

Troškovi kancelarije: 10.261.168,00

Troškovi PR-a: 5.006.401,00

Kapitalni troškovi: 11.835.192,00

Ekspertske usluge: 264.210,00

Programske aktivnosti: 71.738.291,00

Spoljni saradnici: 6.196.901,00

Putni troškovi: 0,00

2014

UKUPNI PRIHODI: 28.450.000,00

Donacije: 28.399.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 51.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 991.000,00

2014