Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Dis-patch"
Organisation logo

"Dis-patch"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"D-p"
Matični broj:
17352466
Grad:
LJubomira Stojanovića 34, Beograd-Palilula
Telefon:
+38111186440
Godina osnivanja:
2001
PIB:
102811023
E-mail:
relja@novaiskra.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Relja Bobić, Nana Radenković, Goran Simonoski
Predsednik/ca UO:
Relja Bobić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Relja Bobić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
relja@novaiskra.com

Ciljevi:

Muzika - Edukacija - Produkcija - Transdiciplinarnost - Publika - Saradnja - Manifestacija

Primarni cilj:
Umetnost, kultura i humanistika
Misija organizacije:
Misija organizacije Dis-patch je da afirmiše savremene i tradicionalne umetničke prakse i njihove preseke, da predstavi nove umetnike i tehnologije i podstakne učešće
publike i uključivanje u lokalne i globalne savremene tokove muzike i umetnosti. Aktivnosti organizacije uvek istražuju i stavljaju u fokus skrivene potencijale
svog okruženja, pružajući snažan osećaj zajedništva i uključivanja različitih kulturnih aktera i institucija na srpskoj, regionalnoj i globalnoj sceni.
Polje rada / delatnost organizacije:
Organizacija je već 20 godina aktivna u domenu nezavisne kulturne produkcije i prakse, sa posebnim fokusom na savremenu muziku i umetnosti, kao i edukaciju u tom domenu. Glavno mesto delovanja je Srbija, ali DP godinama učestvuje u brojnim razmenama, saradnjama i projektima na regionalnom i međunarodnom nivou, uključujući projekte širom Evrope, u SAD i Kanadi. Centralni projekat između 2002. i 2010. godine bio je godišnji "Dis-patch" festival, kao i njegovi "sestrinski" događaji pod brendom "Kids-patch" (2006-2014), koji su bili fokusirani na savremene umetničko-edukativne projekte za decu. Ovi događaji su u Srbiju doveli stotine međunarodnih umetnika, uključili i edukovali lokalne umetnike i angažovali publiku. Organizacija takođe predano radi na pružanju podrške lokalnim vrhunskim umetnicima u saradnji sa kolegama iz sveta, kao i na razvoju njihovih veština. Organizacija je producirala i predstavila oko 20 premijernih saradnji i/ili evropskih i svetskih razmena, uglavnom kao sopstvene inicijative i narudžbe (predstave, instalacije, izložbe itd.). Poslednji veći projekti organizacije bili su festival "+++" (2015.), serijal koncerata u Studiju 6 Radio Beograda, i niz događaja u saradnji sa klubom Drugstore, Goethe Institutom i drugim partnerima.
Sekundarni cilj:
Razvoj mladih

Programi:

Finansije

2019

UKUPNI PRIHODI: 1.581.023,50

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 1.557.047,59

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 23.975,87

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2019

UKUPNI RASHODI: 1.534.904,60

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 22.866,11

Troškovi PR-a: 66.199,97

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 1.293.845,21

Programske aktivnosti: 10.440,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 70.298,31

2017

UKUPNI PRIHODI: 1.016.000,00

Donacije: 96.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 844.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 76.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 957.000,00

Donacije: 596.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 171.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 190.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 1.660.000,00

Donacije: 1.350.000,00

Prihodi od članarina: 121.000,00

Prihodi od usluga: 189.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014