Transparentne organizacije > Otvorene knjige > DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU OPŠTINE IVANJICA

DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU OPŠTINE IVANJICA

O organizaciji

Matični broj:
17391917
Adresa:
Venijamina Marinkovića 6, Ivanjica
Telefon:
+38132663250
PIB:
100934334
E-mail:
centarsunceivanjica@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Svetlana Glavinić
Ime kontakt osobe:
centarsunceivanjica@gmail.com
E-mail kontakt osobe:
centarsunceivanjica@gmail.com

Ciljevi:

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Licencirane četiri usluge socijalne zaštite
Obezbeđen prostor za centar za pružanje socijalnih usluga

Lični pratilac deteta u opštini Ivanjica

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 12

Godišnji budžet: 14.400.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Ivanjica

Navedite glavne donatore:

Opština Ivanjica

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Opis programa:

Usluga Lični pratilac deteta dostupna je deci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces-predškolsku ustanovu ili školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Poboljšana socijalna inkluzija
Podizanje samostalnosti kod korisnika
Osnažene porodice dece sa smetnjama u razvoju

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Veća samostalnost korisnika,bolje praćenje nastave,smanjen nivo stresa kod porodica

Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 12

Godišnji budžet: 4.400.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Ivanjica

Navedite glavne donatore:

Opština Ivanjica

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Opis programa:

Usluga dnevni boravak je uspostavljena 2007. god. kroz projekat MINRZS RS. Usluga je licencirana 2015. god kao Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, kapacitet 25 korisnika.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Poboljšana socijalna inkluzija
Veća samostalnost korisnika
Osnažene porodice korisnika

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Veća uključenost korisnika u socijalnu sredinu
Povećan nivo samostalnosti korisnika

Programske aktivnosti za osobe sa invaliditetom

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 12

Godišnji budžet: 350.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Ivanjica

Navedite glavne donatore:

MINRZS RS

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Opis programa:

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Potpunije učešće osoba sa invaliditetom u inkluzivnim programima
Psihosocijalna podrška osobama sa invaliditetom
Podignuta svest zajednice za OSI

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Uključen veliki broj osoba sa invaliditom
Obučene osobe sa invaliditetom za grafičke i tekstilne radionice
Veća senzibilnost zajednice

Finansije:

2017

UKUPNI PRIHODI: 31.791.000,00

Donacije: 30.793.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 998.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 20.780.000,00

Donacije: 20.227.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 553.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 12.125.000,00

Donacije: 12.119.000,00

Prihodi od članarina: 6.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014