Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Alternativni centar za devojke"
Organisation logo

"Alternativni centar za devojke"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"ACZD"
Matični broj:
28101716
Adresa:
Balkanska 49/4, Kruševac
Telefon:
+381373100011
Godina osnivanja:
2013
PIB:
107904998
E-mail:
alternativniczd@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Jelena Memet, Sandra Farkaš
Predsednik/ca UO:
Jelena Memet
Član UO:
Andrijana Kocić, Anita Pantelić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Jelena Memet
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
jelenamemet@altgirls.org
Ime kontakt osobe:
Jelena Memet
E-mail kontakt osobe:
alternativniczd@gmail.com

Ciljevi:

#feminizam #ženskaprava #mladežene #devojčice

Primarni cilj:
Ženska prava
Misija organizacije:
Unapređivanje i zaštita ženskih/ljudskih prava kroz osnaživanje i edukaciju devojčica, mladih žena i drugih mladih, afirmacijom feminističkih vrednosti, mirovnih, omladinskih i kulturnih politika na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.
Polje rada / delatnost organizacije:
Unapređenje i zaštita ženskih ljudskih prava i prava marginalizovanih grupa u skladu sa opšteprihvaćenim civilizacijskim standardima, međunarodnim konvencijama i domaćim pravom kao i promovisanje feminističkih vrednosti, ljudske bezbednosti i mirovne politike.
Sekundarni cilj:
Ljudska prava

Programi:

Program prevencije rodno zasnovanog nasilja

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 84

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd, Kruševac, Priština

Navedite glavne donatore:

Kvinna till Kvinna

Oblast delovanja:

Ljudska prava

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2020

UKUPNI PRIHODI: 10.931.083,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 869.200,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 9.548.470,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 510.164,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 3.249,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 11.284.771,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 168.000,00

Komunalni troškovi: 44.906,00

Troškovi kancelarije: 234.820,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 608.687,00

Programske aktivnosti: 1.898.137,00

Spoljni saradnici: 765.996,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 9.993.000,00

Donacije: 9.993.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 1.000,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 4.194.000,00

Donacije: 4.194.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 1.602.000,00

Donacije: 1.602.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014