Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Centar za promociju zdravih stilova života"
Organisation logo

"Centar za promociju zdravih stilova života"

O organizaciji

Skraćeno ime:
Centar E8
Matični broj:
17540670
Adresa:
Nade Naumović 1, Beograd
Telefon:
+381112257907
Godina osnivanja:
2002
PIB:
103298625
E-mail:
reflektorteatar@e8.org.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Vojislav Arsić, Minja Bogavac
Predsednik/ca UO:
Vojislav Arsić
Član UO:
Minja Bogavac, Đorđe Živadinović Grgur
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Vojislav ARSIĆ
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
vojkan@e8.org.rs
Ime kontakt osobe:
Marko Panajotović
E-mail kontakt osobe:
marko@e8.org.rs

Ciljevi:

Centar E8, Reflektor teatar, Zoomer

Primarni cilj:
Mladi
Misija organizacije:
Mi smo mladi koji rade sa mladima i za mlade. Osnažujemo mlade ljude da otkriju super moći i postanu super heroji i heroine svog života i našeg društva.
Polje rada / delatnost organizacije:
Centar E8 je usmeren na rad sa mladim ljudima širom Srbije. Inovativnim kampanjama, upotrebom društvenih mreža i raznovrsnim metodologijama rada edukujemo mlade na teme zdravi stilovi života, rodna ravnopravnost, prevencija nasilja i značaj aktiviranja u društvu. Naš tim čine mladi eksperti i ekspertkinje u procesima zagovaranja i lobiranja u oblasti omladinske politike, edukaciji, organizaciji kampanja od javnog značaja koji aktivno rade na polju ljudskih prava u Srbiji.
Sekundarni cilj:
Umetnost, kultura i humanistika

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Uspešna implementacija regionalnog Young Men Initiative projekta, producirano ukupno 10 serijala u okviru EDIT projekta koji smo otpočeli u vanrednom stanju, 23 online radionice za mlade prema Program Y metodologiji u najvećem udaru epidemioloških mera, kojima je prisustvovalo preko 450 srednjoškolaca/ki i studenata/studentkinja, organizacija redovnih MAN konferencija, kao i pokretanje Future For Youth pokreta za institucionalizaciju obrazovanja o zdravim životnim stilovima.

EDIT: Tracking and deconstructing toxic narratives using transmedia storytelling methodology

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 9 meseci

Godišnji budžet: 5.990.898,22

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd

Navedite glavne donatore:

Internews

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

EDIT projekat se bavi praćenjem i dekonstrukcijom toksičnih narativa koji nas okružuju, a koji su često usmereni protiv ranjivih društvenih grupa (najčešće manjina - religijskih, nacionalnih, političkih, seksualnih) ili koji prate društvene fenomene na koje se često emotivno reaguje, što otvara prostor za manipulacije, dezinformacije i zablude, poput mentalnog zdravlja, nasilja prema ženama, pandemije i vakcinacije. Mapirani narativi se u okviru projekta dekonstruišu transmedia storytelling metodologijom - svakom mapiranom narativu posvećen je jedan medijski serijal, koji se sastoji iz bloga, vloga, podcasta i reportaže, a gosti i gošće svakog formata pružaju jedinstvenu perspektivu i doprinose informisanosti o određenom fenomenu ili problemu. Svaki serijal u okviru EDIT projekta ispraćen je i jednim igranjem predstave Urednik, čiji je scenario prilagođen mapiranim i dekonstruisanim narativima serijala koji prati.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

10 mapiranih toksičnih narativa, dekonstruisanih kroz 10 serijala (ukupno 10 storyblogova, 10 vlogova, 10 podcasta i 10 reportaža producirano, sa 40 sagovornika i sagovornica, koji su na projektu imali funkciju savetnika/ca i partnera/ki.
Napravljena studija slučaja o poreklu, funkciji i mehanizmima reprodukcije toksičnih narativa.
10 igranja predstave Urednik, sa scenarijom prilagođenim serijalima dekonstrukcije, u 4 grada u Srbiji, uprkos strogim epidemiološkim merama koje su konstantno bile na snazi.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Pilotirali smo ovakav pristup i metodologiju i kreirali informativan program za mlade, koji u sebi ima i dokumentarnih elemenata, a čiji je osnovni cilj da edukuje, informiše i podstakne gledateljke i gledatelje da preispituju narative sa kojima se susreću, kao i da ih ohrabri da take narative na kreativan način dekonstruišu.

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2016

UKUPNI PRIHODI: 39.671.000,00

Donacije: 38.980.000,00

Prihodi od članarina: 5.000,00

Prihodi od usluga: 686.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 1.154.000,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 22.975.000,00

Donacije: 22.975.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014