Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "KREATIVNI POGON"
Organisation logo

"KREATIVNI POGON"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"KP"
Matični broj:
28025955
Adresa:
Dr Ivana Ribara 11, Novi Sad
Telefon:
063433828
Godina osnivanja:
2010
PIB:
106818154
E-mail:
kreativnipogon3000@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Dragan Jajić Vladisavljev, Ivana Grković, Svetlana Milić
Predsednik/ca UO:
Jasmina Vladisavljev
Član UO:
Dragan Jajić-Vladisavljev, Mira Dobrković
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Jasmina Vladisavljev
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
kreativnipogon3000@gmail.com

Ciljevi:

cirkus, radionice, umetnost, kultura, inkluzija, aktivizam

Primarni cilj:
Kultura i umetnost
Misija organizacije:
Jedna od naših misija je implementacija cirkusa kao edukativne, kulturne, socijalne i društveno angažovane forme, kroz to i aktiviranje zajednice, sa akcentom na ruralniju sredinu.
U savremenom cirkusu su svi ravnopravni, vlada atmosfera drugarstva i podrške, te vrednosti uključujemo i u sve čime se bavimo, a iskočimo u očuvanju nasleđa, otvaranju kulturnih stanica u ruralnim sredinama, ekologiji, promovisanju vrednosti zajedničkog delovanja u rešavanju određenog problema.
Polje rada / delatnost organizacije:
Kreativni pogon je udruženje građana koja za cilj ima kulturu, obrazovanje, inkluziju i promovisanje dobrobiti savremenog cirkusa. Osnovali smo se pre 10 godina i kao jedno od najvažnijih pravaca odabrali smo socijalni i društveno angažovani umetnički cirkus. Savremeni cirkus je slobodna forma, uključuje razne forme balansa, vazdušnih akrobacija, žongliranja. Pored toga što uspešno vodimo školicu cirkusa CIRKONEO, polje delatnosti smo proširili na razvoj kulture u ruralnim sredinama, produkciju savremeno cirkuskih angažovanih predstava za decu i odrasle, aktivizam zajednice.

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Veliki broj naših ideja uspeli smo da realizujemo kroz projekte na koje smo ponosni.
- CIRKONEO - osnivamo školu savremenog cirkusa u Novom Sadu za decu i odrasle
- CIRKUS ZA SVE - u ovom projektu svi su imali priliku da učestvuju u oprobavanju cirkuskih rekvizita (balans, žongliranje, akrobatika). On se odvijao u gradskom parku, sam ambijent i atraktivnost cirkusa privukli su veliki broj ljudi. Veliki cirkuski piknik postao je mesto na kome su se okupili stanovnici iz svih delova grada, oni su se družili, pičali, upoznavali i pomagali jedni drugima u savladavanju veština. Društvena forma cirkusa za koju se zalažemo ovde je zasijala u punom sjaju, te ostao potencijal za nadogradnju projekta.
RANŽIRNA STANICA U POGONU 2018. uspeli smo da otvorimo vrata stare ranžirne stanice za sve oni koji su imali želju da vide biser industrijskog nasleđa, sada devastiran i van upotrebe, koji je na jedan dan postao kulturno uporište. U nestvarno dobrom prostoru se perfektno uklopila predstava savremenog cirkusa WORK IN ПРОГРЕС. Naša predstava „Work in прогрес “ govori specifičnim jezikom savremenog cirkusa, teatrom pokreta, manipulacijom objektima i savremenim plesom. Predstava se bavi pravom na rad. Izvodili smo je u prostoru koji smo priveli nameni ambijentalnog teatra, predstava se organski uklopila u prostor, stari hangar je oživeo. Prostor su posetile sve kategorije stanovnika, za svakog smo organizovali po nešto, nakon predstave i stručnog vođenja kroz ovo nasleđe, svi su bili intervjuisani, izneli su svoje pozitivno mišljenje, koje u budućnosti može da posluži kao odbrana od pretvaranja ovog komleksa u građevinsko zemljište. Svi koji su posetili tog dana ovaj prostor koji nam je otvorila Železnica Cargo Srbije, bili su zahvalni na tom iskustvu.
- SAVREMENI CIRKUS - MOGU I JA - prikaz savremene umetnosti deci u ruralnoj sredini, deca su vežbala cirkuske veštine ( selo Čerević), zatim kroz savremeni performans ii javno nastupila.
- TVOJE MESTO u SRBIJI - cirkuska zajednica u Čereviću, sređivanje igrališta škole u selu.
- HRABRA OBUĆARKA MILI - produkcija savremno cirkuske angažovane predstave za decu.
- KREATIVNOST U POGONU - razvoj kulture u ruralnim sredinama - osnivanje Kulturne stanice u mestu Novi Kneževac.

RAZVOJ KULTURE U RURALNIM SREDINAMA

Ciljna grupa:

Svi građani

Trajanje u mesecima: 15 meseci

Godišnji budžet: 1.110,00

Lokacija sprovođenja programa: Novi Kneževac

Navedite glavne donatore:

FONDACIJA JELENA ŠANTIĆ

Oblast delovanja:

Obrazovanje

Opis programa:

Osnovni cilj projekta je sinergija stanovnika Novog Kneževca i našeg udruženja. Aktivno uljučivanje u rešavanje problema u njihovom mestu. Kroz ideju društevnog cirkusa uticali bi smo na svest o neophodnosti da se udruže, da bi zajedničkom inicijativom, mogli da rešavaju probleme u svojoj lokalnoj zajenici. Savremeni cirkus koristimo kao alat da zajednički dođemo do cilja.
Ovaj projekat kao polaznu tačku ima sređivanje prostora kao neophodnog resursa za buduća dešavanja u KULTURNOJ STANICI - kao inkubator ideja društveno angažovanih građana svih uzrasta i kategorija (od dece, mladih, osoba sa posebnim potrebama, radničke klase, do penzionera ). Radionice savremenog cirkusa omogućiće polaznicima da steknu određena znanja i veštine iz ove oblasti, podstaći će njihovu kreativnost i talente ali i omogućava polaznicima da stiču socijalne i radne veštine, povećaju samopouzdanje, razviju komunikativne sposobnosti, osećaj odgovornosti za sebe i drugog, toleranciju i poštovanje različitosti.
Ono što je važno je da na radionicama mogu da učestvuju svi, jer u cirkusu je svaki član podjednako bitan i nezamenjiv, bez obzira na fizičku spretnost, socijalni status, versku i nacionalnu pripadnost.
Naše udruženje formu DRUŠTVENOG CIRKUSA koristi kao alat za ostvarenje ciljeva. Društveni cirkus se temelji na vrednostima: jednakosti, solidarnosti, participativnosti, što ga čini pogodnim za zbližavanja zajednice. Plan je da program obuhvata radionice savremenog cirkusa, radionice scenskog nastupa, a proširili bismo ih i na radionica rukotvorina, projekcije filmova, što je bilo otežano usled epidemiološke situacije.
Kreativni pogon je u junu u Novom Kneževcu organizovao sa lokalnim udruženjem radionice cirkuskih veština. Cirkuske veštine su atraktivne i one su “magnet” za sve uzraste, pokazalo se iz našeg dosadašnjeg iskustva. Većinom se ljudi sami približe nama, jer ih privuku naše aktivnosti, sami se priključuju, te je komunikacija olakšana i pojednostavljena. Nakon uspešno sprovedenih cirkuskih radionica i ostalih planom predviđenih radionica lokalnih udruženja za kraj projektnih aktivnosti predviđeno je organizovanje manifestacije koja bi obuhvatala izvođenje performansa - polaznika radionica, prodajnu izložbu rukotvorina nastalih na radionicama i prezentaciju rada lokalnih udruženja situacija sa virusom nas je sprečila u tome.
Sređivanje prostora koji smo unapred odredili bio bi NEZAVISNI KULTURNI CENTAR, zajednica je dobro odreagovala, te smo uz pomoć lokalnih privrednika uspeli da do pola renoviramo prostor. U prostoru se trenutno odvija projekat KULTURA U IZGLOGU, gde imamo prikaze radova stanovnika ovog mesta. Važno nam je da u projektu učestvuju svi, bez obzira na različitosti. Multikulturanost i šaronolikost izraza su glavna misija ovog programa.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Aktivirala se zajednica.
Probudila se svest o značaju kulture, pre svega za decu i ostale kategorije stanovnika.
Promene koje sami možemo da rešimo i sprovedemo zahvaljujući udruživanju.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Novi Kneževac, malo mesto na severu Vojvodine, je dobilo Kulturnu stanicu, novo udruženje Kulturna zona, mesto na kojem bi trebalo da se okuplja zajednica, mesto gde bi se kovale i sprovodile ideje za dalji razvoj i napredak cele zajednice.

Finansije:

2019

UKUPNI PRIHODI: 601.200,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 600.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 1.200,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2019

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 710.000,00

Donacije: 419.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 291.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 596.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 596.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 150.000,00

Donacije: 150.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014