Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Ekumenska humanitarna organizacija"
Organisation logo

"Ekumenska humanitarna organizacija"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"EHO"
Matični broj:
08673411
Adresa:
Ćirila i Metodija 21, Novi Sad
Telefon:
+38169601553
Godina osnivanja:
1993
PIB:
101646533
E-mail:
office@ehons.org
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Andrija Marčok
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Anna Brtka Valent
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
annabrtka@ehons.org
Ime kontakt osobe:
Anna Brtka Valent
E-mail kontakt osobe:
annabrtka@ehons.org

Ciljevi:

Ljudska prava, jednakost i ljudsko dostojanstvo, mir i pomirenje, međuverska saradnja, solidarnost, socijalna pravda i inkluzija

Primarni cilj:
Socijalna zaštita
Misija organizacije:
Ekumenska humanitarna organizacija je razvojna organizacija koja praktičnim
delovanjem, vođena hrišćanskim etičkim vrednostima, doprinosi izgradnji pravednog
društva u kome se poštuju različitosti.
Polje rada / delatnost organizacije:
Ciljne grupe EHO-a su sve ranjive i marginalizovane grupe čija su ljudska prava narušena i/ili su diskriminisane. U svom radu organizacija direktno sarađuje sa decom i mladima, osobama sa invaliditetom, starim osobama, migrantima/-kinjama, Romima i Romkinjama, osobama sa zdravstvenim problemima, nezaposlenim osobama, devojčicama i ženama, mladim crkvenim liderima/-kama i organizacijama civilnog društva. EHO radi i sa lokalnim zajednicama, pokrajinskim i republičkim organima uprave i institucijama sistema; sa svima onima koji su nadležni za sprovođenje politika koje za cilj imaju unapređenje položaja ranjivih i marginalizovanih grupa.
Sekundarni cilj:
Ljudska prava

Programi:

Finansije:

2017

UKUPNI PRIHODI: 255.945.000,00

Donacije: 255.726.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 219.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 277.944.000,00

Donacije: 277.852.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 92.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 167.084.000,00

Donacije: 167.084.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014