Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Društvo za akademski razvoj"
Organisation logo

"Društvo za akademski razvoj"

O organizaciji

Skraćeno ime:
DAR
Matični broj:
28122667
Adresa:
Bulevar Arsenija Čarnojevića 182, Beograd
Telefon:
+38166405416
Godina osnivanja:
2013
PIB:
108215370
E-mail:
alisakockar@hotmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Alisa Kockar, Milan Simonović, Jovana Paunović, Nemanja Đaković
Predsednik/ca UO:
Alisa Kockar
Član UO:
Milan Simonović, Mirjana Varničić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Alisa Kockar
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
alisakockar@hotmail.com
Ime kontakt osobe:
Milan Simonović
E-mail kontakt osobe:
milan.simonovic@dar.org.rs

Ciljevi:

#kultura #kulturnabaština #mladi #obrazovanje #saradnja #zajednica

Primarni cilj:
Kultura i umetnost
Misija organizacije:
Naša misija je:
- Da promovišemo kulturnu baštinu u Srbiji i ukažemo na važnost očuvanja i stvaranja kulturnog sadržaja.
- Da motivišemo građane i građanke svih uzrasta, a posebno mlade, da budu aktivni u svojim lokalnim zajednicama kroz naše aktivnosti i kampanje
- Da stvorimo vrednost i napravimo razliku, koju ćemo ostaviti u nasleđe mlađim generacijama.
Polje rada / delatnost organizacije:
Unapređenje prava i zaštita interesa mladih, posebno studenata i studentkinja, u Srbiji, edukacija građana i građanki svih uzrasta, promocija volonterizma i podsticanje aktivizma, razvijanje ekološke svesti, praćenje, istraživanje i razvoj u oblastima kulture i socijalne zaštite, javno zagovaranje reformi obrazovnog sistema u Srbiji, širenje ideje pacifizma, demokratije i principa ljudskih prava, kao i borba protiv svih oblika diskriminacije.
Sekundarni cilj:
Mladi

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

U okviru šest sezona kampanje Kultura na DAR, okupili smo 416 autora i autorki, iz 92 opštine u Srbiji, a koji su zajedno sa nama ulagači napore da se kulturna baština i sačuva i promoviše, kroz snimanje ukupno 189 kratkih filmova i 538 fotografija o svom omiljenom kulturnom dobru. Kampanju je podržalo više od 80 različitih institucija, organizacija, firmi i pojedinaca.

Nedavno smo pokrenuli temu finansiranja kulture u Srbiji, o kojoj smo raspravljali na okrugom stolu održanom u Nebojšinoj kuli sa devetoro itekako iskusnih profesionalaca i profesionalki u ovoj oblasti, i to je tema kojom planiramo da nastavimo da se bavimo u narednom periodu.

Naravno, izuzetno smo ponosni i važno nam je iskustvo stečeno kroz rad sa brojnim ambasadama i mladim ljudima. Posebno nam je bitan odnos koji smo negovali sa ambasadom Švedske kada smo radili na projektu "Država i CSR", kao i podrška Francuske i brojnih akademskih građana i građanki kada smo pokrenuli inicijativu za imenovanje ulice po Aristidu Brijanu. Ne smemo da izostavimo ni projekat "Korupcija (ni)je opcija" u okviru koga smo poveli zagovarački proces protiv stranačkog zapošljavanja među partijama, profesionalcima i mladima.

Preporuka donatora ili korisnika
Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Kultura na DAR

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 6 sezona

Navedite glavne donatore:

Na sajtu se može naći spisak svih donatora u okviru kampanje

Oblast delovanja:

Kultura i umetnost

Opis programa:

Kampanja za promociju i očuvanje kulturne baštine u Srbiji, najmasovnija kampanja ovog tipa u zemlji, koja je okupila preko 500 ljudi spremnih da i sami daju svoj doprinos daljem razvoju i promociji kulture.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

538 fotografija i 189 filmova snimljenih od strane 416 autora/ki iz 92 opštine

8 javnih događaja posvećenih kulturi, od kojih je poslednji o finansiranju kulture u Srbiji.

Preko 80 uključenih institucija, organizacija, udruženja, medija i pojedinaca koji su obezbedili nagrade za sve učesnike/ce kampanje i promovisali kampanju.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Pored povezivanja ljubitelja i ljubiteljki kulture u Srbiji, na šta smo posebno ponosni, uspeli smo da promovišemo u javnosti brojna mesta, ljude i običaje koji nisu (bili) nadaleko poznati.

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2021

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2020

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2019

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2019

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2016

UKUPNI PRIHODI: 607.000,00

Donacije: 606.000,00

Prihodi od članarina: 1.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 1.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 1.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014