Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje vozača i kandidata za polaganje vozačkog ispita "Vozam"

Udruženje vozača i kandidata za polaganje vozačkog ispita "Vozam"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"Vozam"
Matični broj:
28125925
Adresa:
Kosančićeva 2, Kruševac
PIB:
108278453
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Vladimir Šutanovac

Ciljevi:

Programi:

Finansije:

2016

UKUPNI PRIHODI: 7.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 7.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 44.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 44.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014