Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Centar za reproduktivnu etiku "ZA BEBE"
Organisation logo

Centar za reproduktivnu etiku "ZA BEBE"

O organizaciji

Skraćeno ime:
Centar ZA BEBE
Matični broj:
28090439
Grad:
Milorada Mitrovića 8, Beograd-Vračar
Telefon:
+38164 266 92 42
Godina osnivanja:
2012
PIB:
107708062
E-mail:
centarzabebe@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Mila Todorović, Ljubomir Todorović, Dejan Tadić
Predsednik/ca UO:
Mila Todorović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Mila Todorovic
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
centarzabebe@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Mila Todorović
E-mail kontakt osobe:
centarzabebe@gmail.com

Ciljevi:

Trudnoća- edukacija - informisanje- reproduktivno zdravlje - pomoć socijalno ugroženim kategorijama društva - samohrane mame

Primarni cilj:
Socijalne usluge
Misija organizacije:
Misija organizacije je organizovanje podrške za trudnice, samohrane mame i socijalno ugrožene kategorije društva, podrška roditeljstvu i rađanju.
Polje rada / delatnost organizacije:
Udruženje se bavi:
-Informisanjem,
-Edukacijom,
-Savetovanjem na temu očuvanja reprodutkivnog zdravlja kao i
- Pružanjem socijalne podrške trudnicama, samohranim mamama i socijalno ugroženim porodicama.
Sekundarni cilj:
Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1. Psihološka podrška i savetovanje za preko 1.000 trudnica
2. Pomoć u higijeni, hrani, odeći i opremi za bebe, decu i trudnice za oko 200 korisnika
3. Edukacija oko 400 mladih od 13-19 godina o očuvanju reproduktivnog zdravlja i partnerskim odnosima

Savetovalište za neplanirane i krizne trudnoće NISI SAMA

Ciljna grupa:

Žene i deca

Trajanje u mesecima: od 2018 sa povremenim prekidima

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd

Navedite glavne donatore:

Profemina, Lakside Baptist Church, Ja zum Leben Stiftung

Oblast delovanja:

Socijalne usluge

Opis programa:

Devojke i žene koje se suočavaju sa nekom kriznom situacijom tokom trudnoće dobijaju mogućnost besplatne psihloške podrške i savetovanja.
Kriza može biti izazvana lošom materijalnom situacijom, nedostatkom podrške partnera ili primarne porodice, kao i nepovoljnim rezultatima prenatalne diganostike.
Devojke i žene, kao i njihovi partneri dobijaju adekvatne informacije i upućuju se na odgovarajuće medicinske ustanove.
Žene i njihovi partneri dobijaju pouzdanu , stručnu i besplatnu podršku, postaju osnaženi da samostalno donese odluke na osnovu stručnih informacija uz pomoć oko
izgradnje mreže podrške.
Direktno savetovanje se odvija u Beogradu, a u onlajn formi je dostupno na teritoriji cele Srbije i u dijaspori.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Preko 1.000 trudnica je dobilo psihološku pomoć i savetovanje
2. 500 devojaka/žena je dobilo konkretne informacije o očuvanju reproduktivnog zdravlja
3. Žene i muškarci su postali se osnažili da samostalno donose odgovorne izbore o roditeljstvu i rađanju

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

- Korisnici su bili adekvatno informisani i spremniji da donesu odgovorne izbore;
- Psihološka podrška im je pomogla da sagledaju svoju situaciju iz razičitih uglova i da budu osnaženi
- Bili su spremniji za roditeljstvo

Finansije:

2017

UKUPNI PRIHODI: 949.000,00

Donacije: 949.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 81.000,00

Donacije: 81.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 59.000,00

Donacije: 59.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 2.000,00

2014