Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Nacionalna asocijacija proizvođača rakije Srbije ''SRPSKA RAKIJA''

Nacionalna asocijacija proizvođača rakije Srbije ''SRPSKA RAKIJA''

O organizaciji

Matični broj:
28158246
Grad:
Beograd-Stari Grad
Telefon:
+381628644794
PIB:
108760519
E-mail:
gligorijevic.natasha@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Ivan Urošević
Član UO:
Miloš Tomašević, Vukosav Tomašević

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 1.226.000,00

Donacije: 400.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 826.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 358.000,00

Donacije: 358.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 411.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 411.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014