Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Fondacija HORIZONT"

"Fondacija HORIZONT"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"Fondacija HORIZONT"
Matični broj:
28826648
Grad:
Novi Pazar
Telefon:
+38120385822
PIB:
108066905
E-mail:
plojovic@hotmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Ljudi

Osnivači/ca:
Šemsudin Plojović
Predsednik/ca UO:
Sead Ibrić
Član UO:
Nedžad Habibović, Orlan Ćorović, Hako Mašović, Muharem Bilalović

Ciljevi:

Programi:

Finansije

2017

UKUPNI PRIHODI: 952.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 952.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 506.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 506.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 390.000,00

Donacije: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 390.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014